Když bývalo XIX. století

Stalo se na téma 'Brandejs'

z dobového tisku

2. únor 1849

Podobizna Strobacha

Podobizna našeho Strobacha, malována od J. Mánesa, ryta od Brandejsa, nákladem Slávie vydaná, jest právě dokonána a dostati ji lze již tyto dni v obydlí Slávie (u třech korun v Rytířské ulici) jakož i v expedici Národních Novin.

Zdroj: Národní Noviny č. 28, 2.2.1849