Když bývalo XIX. století

Stalo se na téma 'Brno'

z dobového tisku

24. listopad 1848

Nové železnice státní

Z Brna. Dne 3. prosince pojede se odtud ponejprv po nové železnici státní přes Svitavy do Prahy. Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 194, 24.11.1848

13. únor 1849

Nedůstatek drobných peněz

Z Brna 13. února. Nedůstatek drobných peněz jest zde velký, tak že se na 1 zl. stř. žádá 12 kr. š. agio.

Zdroj: Národní Noviny č. 42, 18.2.1849

Zprávy na téma 'Brno'

z dobového tisku

24. listopad 1848

Nové železnice státní

Z Brna.
Dne 3. prosince pojede se odtud ponejprv po nové železnici státní přes Svitavy do Prahy. Jízdy probní z České Třebové až k nádraží zdejšímu šťastné a k obecné spokojenosti vypadly. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 194, 24.11.1848

30. březen 1849

Oznámení kursů telegrafem

Rakousy. Ministerstvo obchodu, průmyslu a veřejných staveb jest oumyslu, každodenně po ukončení Vídeňské bursy telegrafem oznámiti kursy do Terstu, do Lubláně, do Hradce, do Brna a do Prahy, a ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 76, 30.3.1849

30. březen 1849

Oznámení kursů telegrafem

Rakouské zemské řízení oznámilo za příčinou mnohých žádostí od židů zadaných o povolení k přebývání ve Vídni, že na základě základních práv o rovnosti náboženského vyznání co do politických a ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 76, 30.3.1849

23. březen 1849

Dr. Kaj. Mayer vrátil se do Brna

Dr. Kaj. Mayer, jenž povolán byl do Vídně, by přispěl poradou svou ku zhotovení ústavy zemské pro Moravu, vrátil se ty dni do Brna; praví se, že za příčinou neduživosti. Jest tedy z Moravy při té ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 70, 23.3.1849

1. březen 1849

Opět jezdí tahy z Prahy do Vídně

Od 5. března 1849 jezdí opět tahy z Prahy přes Brno do Vídně (totiž do Florisdorfu) a obráceně, jakož i nyní působící poštovní a smíšené tahy dle řádu jízdního od 1. ledna t. r. vydaného.

Též ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 53, 3.3.1849

2. únor 1849

Polytechnický ústav v Brně

Brněnský sněm uzavřel zříditi v Brně polytechnický ústav a ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 28, 2.2.1849
[Brno, 1849]

Články na téma 'Brno'

z dobového tisku

3. listopad 1848

Karel Havlíček: Morava

Morava podivným, velmi neočekávaným způsobem stala se nyní nejdůležitější zemí v Rakousích, na ní rozhodne se snad osud budoucí celé říše, neboť není pravdě nepodobno, že ústava rakouská ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 176, 3.11.1848

10. únor 1849

Moravské nápisy

Zdaliž pak se ale v tom našem milém Brně dočkáme jednou nějakého moravského nápisu na veřejných místech aneb nad krámy kupců a řemeslníků? Pořád se povídá, že to moravské tolik platí jako to ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 35, 10.2.1849