Když bývalo XIX. století

Stalo se na téma 'Budapešť'

z dobového tisku

5. leden 1849

Košut z Peště se odebral

Z Peště dne 5. Košut se sněmem, ministry, vojskem do Debrečína se odebral.

Zdroj: Národní Noviny č. 8, 10.1.1849

4. leden 1849

Windischgrätz má hlavní stan před Budínem

Dle 10. válečního bulletinu z Uher měl Windischgrätz dne 4. hlavni stán v Bie, 4 hod. před Budínem. Dne 3. přišla k němu deputace sněmu, kterou nepřijal. Šlik dobře pokračuje k Miškolci.

Zdroj: Národní Noviny č. 5, 6.1.1849

3. leden 1849

Pesť jest obsazen

Z Vídně 3. ledna. Právě (o 2 hod ) dostáváme hodnověrnou zprávu, že Pesť jest obsazen od našeho vojska.

Zdroj: Národní Noviny č. 4, 5.1.1849

Zprávy na téma 'Budapešť'

z dobového tisku

31. prosinec 1848

Zprávy z hlavního stanu

Zprávy z hlavního stanu J. Osv. knížete Windischgrätze od 31. pros. 1848.

Pro rychlý pokrok v operacích v Uhřích nezbývalo skoro ani času, aby se obecenstvo uvědomilo o hlavních dějích. Při ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 4, 5.1.1849

23. duben 1849

Pešť maďarská

Pešť byl od cis. vojska opuštěn a nepřešel skrze kapitulaci na Maďary. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 99, 27.4.1849

7. březen 1849

Windischgrätz se vrátil do Peště

Z Peště dne 7. března.
Windischgrätz se vrátil se záložním vojskem do Peště, aby prý byl více v centrum všech operací v Uhřich; u Tisa-Füredu stojí tři brigády, aby pozorovaly nepří... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 61, 12.3.1849

6. březen 1849

Windischgrätz jest raněn

Z Pešti dne 6. března podáváme tyto důležité zprávy podle Vídeňských novin Presse:
...
Hlavní stan Windischgrätzův jest opět do Budína přeložen. Windischgrätz jest raněn a velitelství nad ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 60, 11.3.1849

3. březen 1849

25. váleční bulletin

25. váleční bulletin. JOsv. maršál kn. Windischgrätz hnul se dne 24. února z Budína a přeložil téhož dne svůj hlavní stan do Hatvaně a dne 25. do Děnděše. Tím je spojení se sborem pana ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 53, 3.3.1849

2. březen 1849

Dembinski nedaleko Peště

Z Pešti dne 24. ledna.
Není žádné pochybnosti, že polský generál Dembinski s velkým vojem maďarským najednou se zjevil nedaleko Peště v Hatvanu. Tušíme, že tam přijde k silnému sražení mezi ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 52, 2.3.1849

24. únor 1849

Reskript od vlády

Z Peště 24. února.
Předvčírem byl v stoličním domě čten reskript od vlády, kterým se dává Peštskému komitátu vědět, že Chorvátsko, Slavonsko, Srbská Vojvodovina a Sedmihradsko již ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 52, 2.3.1849

27. leden 1849

Pokoření Maďarů

Pokoření Maďarů můžeme považovati již za ukončené. Střed celého usilování maďarského, od Maďarů za nedobytnou vyhlašovaná stolice království uherského, Buda-Pešť padl bez boje, bez tasení meče do ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 23, 27.1.1849

17. leden 1849

10. váleční bulletin.

10. váleční bulletin. Dle sděleni z hlavního stanu u Budína od 15. ledna přikázal J. Osv. polní maršál kn. Windischgrätz, aby při pokračujícím obsazováni větši části Uher od cís. kr. vojska hned ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 18, 21.1.1849

10. leden 1849

Vzdání Peště

Hlavní zásluhu o vzdání Peště lehkým tak spůsobem má bývalý madarský ministr Déak, který jak nedávno ve sněmu politiku Košutovu porazil, tak i nyní vojsko přemluvil, aby ustálo od bránění ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 8, 10.1.1849

Články na téma 'Budapešť'

z dobového tisku

22. květen 1849

Přijměte návrh: Vzdejte se!

Donášíme ke zprávám o Budínu tento list, který Görgey poslal veliteli pevnosti Budínské generálu Hentzimu; ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 119, 22.5.1849