Když bývalo XIX. století

Stalo se na téma 'Chorynský'

z dobového tisku

4. leden 1849

Gustav hraběte Chorinský presidentem

Jeho c. k. Milost ráčil dvorského radu při vládé zemské nad Enží Gustava hraběte Chorinského učinili nejmilostivěji presidentem Dolnorakouské vlády zemské.

Zdroj: Moravské noviny č. 3, 4.1.1849