Když bývalo XIX. století

Stalo se na téma 'Esterházy'

z dobového tisku

5. únor 1849

Audience u papeže

5. února přišel do Gaety rakouský vyslanec hrabě Esterházy a 6. měl audienci u papeže.

Zdroj: Národní Noviny č. 45, 22.2.1849

Zprávy na téma 'Esterházy'

z dobového tisku

13. duben 1849

Pewnost Komárenská

Štýrské Hradecké noviny přinášejí pod názvem „Před Komárnem" tuto zajímavou zprávu:

Co mladý hrabě Esterházy velitelství má v pevnosti Komárenské, a bude-li pevnost dobyta, nejspíše smrtí ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 87, 13.4.1849

8. leden 1849

Vyslanec při dvoře nizozemském

Jeho c. k. apušt. Milost ráčil nejvyšším rozhodnutím od 8. t. m. svého posavadního mimořádného vyslance a zplnomocněného ministra při dvoře nizozemském hraběte, Morice Esterhazyho, na čas v též ... Celý text

Zdroj: Moravské noviny č. 15, 19.1.1849

3. leden 1849

Kníže Pavel Esterhazy

Z Holomouce dne 3. ledna.
Kníže Pavel Esterhazy mnoho již neděl od Košutovské strany v zámku Eisenstadtském takměř uvězněný, byl vítězným postupováním rakouského vojska v Uhrách ze s... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 4, 5.1.1849

Kdo je kdo

Nicholas III. Esterházy de Galantha byl maďarský šlechtic. ... Celý text

Zdroj: Wikipedie

Paul III. Anton Esterházy de Galantha byl diplomat a maďarský státník ve službách Habsburků. ... Celý text

Zdroj: Wikipedie