Když bývalo XIX. století

Stalo se na téma 'Ferrara'

z dobového tisku

25. únor 1849

Ferrara se odtrhla

Z Terstu, dne 25. Února v poledne. Právě přichází z Ferrary zpráva, že tamní radda městská od vlády republikánské v Římě se odtrhla a ve jménu papežovu ouřadovati bude.

Zdroj: Pražské noviny č. 35, 2.3.1849

22. únor 1849

Rakouské vojsko obsadilo Ferraru

Právě došla do Řima zpráva, že rakouské vojsko obsadilo Ferraru.

Zdroj: Národní Noviny č. 45, 22.2.1849