Když bývalo XIX. století

Stalo se na téma 'Görgey'

z dobového tisku

16. únor 1849

Görgey dobyl Košice

Z Peště 16. února. (Pr.) Právě se roznáší zpráva, že maď. gen. Görgey dobyl Košice a strašlivě tam hospodařil. Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 45, 22.2.1849

Zprávy na téma 'Görgey'

z dobového tisku

7. duben 1849

Zprávy od polního maršála kn. Windischgrätze z Peště

Maďaři.
34. váleční zpráva. Zprávy od JOsti polního maršála kn. Windischgrätze z Peště od 7. t. m. večer podávají výsledky veliké rekognice již dříve zmíněné, jíž polní maršál osobně dne ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 85, 11.4.1849

16. únor 1849

Görgey dobyl Košice

Z Peště 16. února.
Právě se roznáší zpráva, že maď. gen. Görgey dobyl Košice a strašlivě tam hospodařil. On svrhl celý magistrát, všechny král. třicátnické a ouředníky u solního ouřadu, vzal ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 45, 22.2.1849

3. únor 1849

21. váleční bulletin.

Dle právě došlé telegrafické depeše ode dne 3. února 1849 vzdala se pevnost Leopoldov včera dne 2ho o 9 hod. ráno po jednohodinném střílení na ni na milost i nemilost. Polní podmaršál Šimunič ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 31, 6.2.1849

27. leden 1849

Srbové udeřili na Vršec

Z 18. válečního bulletinu (dán ve Vídni dne 27.) kladem zatím tenlo výtah: Bar. Čorić táhna za Görgeyem dobyl Šťávnici po krátkém boji. Naši dobyli 12 děl, 10 moždířů a j., zajali 500 m., mezi ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 25, 30.1.1849

Články na téma 'Görgey'

z dobového tisku

22. květen 1849

Přijměte návrh: Vzdejte se!

Donášíme ke zprávám o Budínu tento list, který Görgey poslal veliteli pevnosti Budínské generálu Hentzimu; ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 119, 22.5.1849

Kdo je kdo

Artúr (Arthur) Görgey von Görgő und Toporcz byl v létech 1848-1849 maďarským generálem, velícím povstaleckým vojskům. ... Celý text

Zdroj: Wikipedia