Když bývalo XIX. století

Stalo se na téma 'Halič'

z dobového tisku

24. říjen 1848

Cholera v Haliči

Ze Lvova 31. října. Podlé zpráv do 24. října došlých stává cholera v Haliči na 759 místech, ve kterých z obyvatelslva 1,034.437 hlav silného 53.963 na choleru se rozstonalo; z těchto opět se uzdravilo 30.557, umřelo 17.289 a 3119 jest jich ještě v léčení.

Zdroj: Národní Noviny č. 181, 9.11.1848

Zprávy na téma 'Halič'

z dobového tisku

18. květen 1849

Sedláci nemají čím zasívat

Z Kolomyjska v Haliči píše se takto:

„Jaro již tady a pole naše stojí holé; neboť sedláci nemají čím zasívat a panské dvory jen málo co, neboť loňského roku neměly dostatečných rukou ku ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 116, 18.5.1849

11. březen 1849

Jacísi emissaři pobuřují lid

Z Poznaň píše od 11. března Gazeta Polska: Od nějakého času množí se pro Velkopolsku zlá znamení. Z krajů docházejí nás pořád pověsti o jakýchsi emissařích, kleří po hospodách a chalupác... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 65, 17.3.1849