Když bývalo XIX. století

Stalo se na téma 'Herzig'

z dobového tisku

9. leden 1849

Zahynutí K. Herziga

Z Liberka přišla zpráva o smutném zahynutí fabrikanta K. Herziga, poslance říšského sněmu. Zasypalo ho klenutí při shořeni jeho fabriky v Grünxvxaldu.

Zdroj: Národní Noviny č. 7, 9.1.1849