Když bývalo XIX. století

Stalo se na téma 'Holomoucké Noviny'

z dobového tisku

4. listopad 1848

Prostonárodní Holomoucké Noviny

V Holomouci vyšlo dne 4. listopadu první číslo Prostonárodních Holomouckých Novin. Jsou tištěné švabachem na půlarchu, cena měsíční na poštách 18 kr.

Zdroj: Národní Noviny č. 180, 8.11.1848