Když bývalo XIX. století

Stalo se na téma 'Jelačić'

z dobového tisku

1. listopad 1848

Včera vzdala se Vídeň

Včera před polednem vzdala se Vídeň: tu však prý pozorovali se Štěpánské věže příchod vojska maďarského. Tu Vídeňané své vzdání odvolali, a nastala zároveň tuhá bitva mezi Jelačićem a Maďary, jakož i bombardování Vídně od Windischgrätze. Maďaří prý byli od Horvatů a našich kyrysníků na hlavu a dokonce poraženi.

Zdroj: Národní Noviny č. 174, 1.11.1848

3. leden 1849

Jelačić-bán porazil maďarského Perczela

Jelačić-bán porazil vůdce maďarského Perczela u Móru (blíže Stolního Bělohradu) na hlavu. V léto bitvě padlo 600 Maďarů, přes 1000 jest zajatých; kanony a prápory maďarské dostaly se do rukou vojska Jelačiće-bána. Mezi padlými jest jeden generál Maďarův.

Zdroj: Národní Noviny č. 1, 3.1.1849

Zprávy na téma 'Jelačić'

z dobového tisku

30. prosinec 1848

Vítězství Jelačiće

9. váleční bulletin.
Právě jsem obdržel od J. Osv. polního maršála kn. Windischgrätze z hlavního stanu Rábu od 30. pros. toto jeho došlé návěští o vítězství polního podmaršála barona Jelačiće ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 3, 4.1.1849

23. listopad 1848

Velkokříž řádu sv. Jiřího

Kníže Lieven, generál-adjutant cára Mikuláše, přinesl polnímu maršálovi kníž. Windischgrätzovi velkokříž řádu sv. Jiřího, a bánu chorvátskému baronu Jelačići velkokříž řádu sv. Vladimíra ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 193, 23.11.1848

12. listopad 1848

Windischgrätz a bán Jelačić vytrhnou

Jak doslýcháme, zůstane ve Vídni posádka do Uher 35.000 m. silná. Windischgrätz a bán Jelačić vytrhnou co nevidět s 96.000 m. do Uher. V jižních krajinách uherských stojící vojsko císařské obnáší ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 184, 12.11.1848

10. listopad 1848

Od polního zbrojmistra hr. Nužana

Z Hradce dne 10. list.
Hr. Spannochi, komandující v Štýrsku, dostal dne 10. od polního zbrojmistra hr. Nužana toto psaní: Dnes ráno o ½ 8. h. uhodil nepřítel (Maďaři) na přední stráže brigády ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 186, 15.11.1848

2. listopad 1848

Zpráva o vzdání se Vídně

Zpráva o vzdání se Vídně byla buď tuze spěšná, anebo zlomila Vídeň učiněnou kapitulaci.

Boj tam trvá stále a je ještě zůřivější. Když se dne 29. dobylo vojsko až ke Karlovu divadlu na ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 175, 2.11.1848

1. listopad 1848

Včera před polednem vzdala se Vídeň

Z Táborska.
Cestovníci od Vídně vypravují neobyčejné události. Včera totiž před polednem vzdala se Vídeň: tu však prý pozorovali se Štěpánské věže příchod vojska maďarského. Tu Vídeňané své ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 174, 1.11.1848

1. listopad 1848

Vojenská síla okolo Vídně

Celá vojenská síla okolo Vídně obnáši čtyry sbory a sice: Sbor pod vůdcem báném Jelačićem: 24 práporů pěších, 26 škadron jízdy, 63 děl. Druhý pod hr. Auersperkem: 13 práporů pěších, 8 škadron ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 174, 1.11.1848

30. říjen 1848

Vídeň bez výmínky Windischgrätzi vzdala

Jisto jest, že se dne 30. Vídeň bez výmínky Windischgrätzi vzdala; v noci o 1. hod. přišla deputace obecní raddy do hlavního stanu a oznámila, že se město vzdává. Vojsku se měly otevřít brány dne ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 176, 3.11.1848

17. únor 1849

Socha Jelačiće-bána

Akademický sochař Tomáš Saidan dohotovil modell na sochu Jelačiće-bána v chorvátském národním kroji, která pracována jest s velikou pilností a chvalným výrazem charakteru dle originálu podobizny ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 41, 17.2.1849

Články na téma 'Jelačić'

z dobového tisku

4. listopad 1848

Jelačić stojí s pěti prápory hraničárů ve Vídni

Z Vídně dne 4. list. Jelačić stojí s pěti prápory svých hraničárů ve Vídni; ostatní jeho voj spěchá za Maďary, kkeří v jednu dobu na dvou místech byli poraženi: od Šimuniće u Trenčína, od Jelačiće ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 179, 7.11.1848

28. říjen 1848

Zprávy od Nusdorfu

Od Nusdorfu. Nebude od místa, vypsati dálší běh vojenských kroků proti Vídni, ač je již všechno ukončeno.

Dne 28. října o ¾ 11 ráno strhla se kanonáda se všech stran na Vídeň. Od Simeringského ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 179, 7.11.1848

11. duben 1849

Vůdcovské schopnosti generála

V Praze dne 11. dubna.

Skoro všechny hlasy ozývají se již buď zjevně neb aspoň dost srozumitelně proti tomu talentu, s kterým kníže Windischgrätz vede vojnu uherskou. Článek předcházející, ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 86, 12.4.1849

4. duben 1849

Také Slované v Rakousích bydlí

Nepoctivost se tresce sama: jděme nyní do Uher a hleďme, jak se tam tato sada vyplnila a snad, ovšem bohužel! ke slovanské škodě ještě více vyplní.

Když rakouská vláda byla v nejhorš... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 80, 4.4.1849

6. březen 1849

Záhřebský biskup p. J. Haulik

V nejnovějších časích vystupuje Záhřebský biskup p. J. Haulik velmi neblaze proti ostatním vlastencům chorvátským. Poměr toboto biskupa k té straně, která se může nejmocnější a národní nazývati, ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 55, 6.3.1849

11. únor 1849

Přehled vojska rakauského

Myslíme, že učiníme vhod našemu obecenstvu, kladouce zde krátký přehled vojska rakouského:

Hlava vojska rakouského: JM. František Josef I. Generální pobočník: gen. maj. hrabě Karel Grünne. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 36, 11.2.1849

Kdo je kdo

Hrabě Josip Jelačić Bužimski byl chorvatský šlechtic, generál a konzervativně nacionalistický politik. ... Celý text

Zdroj: encyklopedie.vseved.cz,Wikipedia

Hrabě Theodor Franz Baillet von Latour byl maďarský voják a státník. ... Celý text

Zdroj: Wikipedia