Když bývalo XIX. století

Stalo se na téma 'Karel Ferdinand'

z dobového tisku

16. leden 1849

Arcivévoda Karel Ferdinand

Arcivévoda Karel Ferdinand odebral se do Vlašska k c. k. vojsku.

Zdroj: Národní Noviny č. 13, 16.1.1849

Kdo je kdo

Arcivévoda Karel Ferdinand Habsburský byl druhým nejstarším synem arcivévody Karla Rakouského (1771-1847) a Jindřišky Nasavsko-Weilburské. ... Celý text

Zdroj: Wikipedia