Když bývalo XIX. století

Stalo se na téma 'Kaziměř'

z dobového tisku

18. leden 1849

Cholera v Kaziměři

Z Krakova 18. ledna. Cholera, jenž v městě židovském Kaziměři 100 osob zachvátila, ode 3 dní vypukla v městě.

Zdroj: Národní Noviny č. 26, 31.1.1849