Když bývalo XIX. století

Stalo se na téma 'Košice'

z dobového tisku

28. únor 1849

Obsadili Košice, Prešov a celé okolí

Z Vídně, dne 28. Února. Privátní dopisy přinášejí z hodnověrných pramenů zprávu, že G. M. Götz a F. M. L. Ramberg vojska svá spojili, a Košici, Prešov a celé okolí obsadili.

Zdroj: Pražské noviny č. 35, 2.3.1849

16. únor 1849

Görgey dobyl Košice

Z Peště 16. února. (Pr.) Právě se roznáší zpráva, že maď. gen. Görgey dobyl Košice a strašlivě tam hospodařil. Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 45, 22.2.1849

11. leden 1849

Šlik dobyl vítězství nad Meszárosem

Polní podmaršál Šlik dobyl vítězství nad Meszárosem; tento udeřil s velikou přesilou se čtyř stran najednou na naše vojsko u Košice, byl ale ouplně poražen. (Tato zpráva přišla telegrafem do Prahy dne 9. ledna.)

Zdroj: Národní Noviny č. 9, 11.1.1849

Zprávy na téma 'Košice'

z dobového tisku

20. listopad 1848

Maďarsko

Z Vídně dne 20. list.
Dle nejnovějších zpráv z Hodonína od 18. přirazil do Angern prápor myslivců k posile fml. Šimuniće. Z Haliče vtrhne nové vojsko 12.000 m. peších a 14 škadron jízdy pod ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 193, 23.11.1848

16. únor 1849

Görgey dobyl Košice

Z Peště 16. února.
Právě se roznáší zpráva, že maď. gen. Görgey dobyl Košice a strašlivě tam hospodařil. On svrhl celý magistrát, všechny král. třicátnické a ouředníky u solního ouřadu, vzal ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 45, 22.2.1849

13. leden 1849

14. váleční bulletin

14. váleční bulletin.
Dle právě došlé zprávy od haličského voje pod poln. podm. hrab. Šlikem v Hořejních Uhřích operujícího ode dne 5. ledna t. r. porazil on dne 4. ledna t. r. vítězně sbor ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 11, 13.1.1849