Když bývalo XIX. století

Stalo se na téma 'Králové Hradec'

z dobového tisku

4. březen 1849

Protest proti emancipací židů

Včera poslalo do sněmu říšského město Králové Hradec protest proti emancipací židů.

Zdroj: Pražské noviny č. 36, 4.3.1849