Když bývalo XIX. století

Stalo se na téma 'Kremnice'

z dobového tisku

27. leden 1849

Maďaři brali v Kremnici

Z Kremnice 27. ledna. Jsme tedy v městě tom, kde se razejí dukáty, v Kremnici! Škoda jenom, že nám Maďaři všecko zlato i stříbro, ražené neražené, v ceně 62 tisíc stř. odvezli!

Zdroj: Národní Noviny č. 31, 6.2.1849