Když bývalo XIX. století

Stalo se na téma 'Londýn'

z dobového tisku

27. říjen 1848

Deputace společnosti proti otroctví

Londýn dne 27. října. Včera podala deputace společnosti proti otroctví ministru Palmerstonu žádost, v které se o uchopení-se důraznějších prostředků, než nynější jsou, k odstranění otroctví jedná.

Zdroj: Národní Noviny č. 176, 3.11.1848

26. říjen 1848

Pro samé ohně neví se ani kde hoří

Londýn 26. října. Ministerský časopis Globe oznamuje, že odsouzení povstanci nebudou na hrdle trestáni. Důtklivé odporučení toho od porotníků, četné petice důležitých osob a veřejná nechuť proti bezohlednému vykonání rozsudku přiměly vládu k zmírnění trestů, které se v kabinetní raddě dne 24. uzavřelo.

Zdroj: Národní Noviny č. 176, 3.11.1848