Když bývalo XIX. století

Stalo se na téma 'Lublaň'

z dobového tisku

13. únor 1849

Telegrafični linie od Vídně k Jaderskému moři

Z Hradce se píše od 13. února, že již ode dvou dnů telegrafem se podávají zprávy přes Lubláň do Terstu; telegrafični linie běží tedy od Vídně až k Jaderskému moři.

Zdroj: Národní Noviny č. 40, 16.2.1849

Zprávy na téma 'Lublaň'

z dobového tisku

30. březen 1849

Oznámení kursů telegrafem

Rakousy. Ministerstvo obchodu, průmyslu a veřejných staveb jest oumyslu, každodenně po ukončení Vídeňské bursy telegrafem oznámiti kursy do Terstu, do Lubláně, do Hradce, do Brna a do Prahy, a ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 76, 30.3.1849

30. březen 1849

Oznámení kursů telegrafem

Rakouské zemské řízení oznámilo za příčinou mnohých žádostí od židů zadaných o povolení k přebývání ve Vídni, že na základě základních práv o rovnosti náboženského vyznání co do politických a ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 76, 30.3.1849

9. únor 1849

Železnice do Lubláně

Ještě, v tomto letě nebo nejdéle na podzim bude železná dráha aspoň do Lubláně otevřena, a do té doby budou také nejdůležitější silnice ke spojení s drahou vystavěny. Že drážeň na tak zvaném ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 34, 9.2.1849

Články na téma 'Lublan'

z dobového tisku

20. duben 1849

Přehled staveb veřejných

Časopis Austria od 20. dubna, redigovaný od minist. raddy K. Černíka, podává přehled větších a důležitějších staveb veřejných, od ministerium nyní vyváděných, z něhož tu část vyjímáme. Přede vším ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 100, 28.4.1849