Když bývalo XIX. století

Stalo se na téma 'Maďarsko'

z dobového tisku

listopad 1885

Ministerské porady Rakousko-Uherské

Ministerské porady za příčinou nového vyrovnání s Uhrami vedly již k výsledku, i byly zatím ukončeny.

Zdroj: Světozor č. 49, 1885

19. listopad 1848

Bitva u Šoproně

Z Vídně dne 19. list. Včera se strhla bitva u Šoproně mezi Uhry a císařskými. Uhřibyli ale odraženi a uprchli do Šoproně.

Zdroj: Národní Noviny č. 192, 22.11.1848

19. listopad 1848

Bitva u Šoproně

Včera se strhla bitva u Šoproně mezi Uhry a císařskými. Uhři, počtem silnější, obořili se na sbor císařských, byli ale od těchto odraženi a uprchli do Šoproně, a poněvadž byli až tam stíháni, ještě dále. Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 192, 22.11.1848

15. listopad 1848

Gen. Moga přišel k ourazu

Gen. Moga přišel v bitvě u Schwechalu k ourazu a leží nyní na ranách v pevnosti Köpcsenyiské. Gen. Görgey převzal komando nad vojskem uherským.

Zdroj: Národní Noviny č. 186, 15.11.1848

3. listopad 1848

Maďaři ve Vídeni

Windischgrätz vydal toto návěští: Sbor maďarských povstalců opovážil se vstoupiti na půdu rakouskou a dnes ráno až ke Schwechatu pokročili. Já jej ihned s částí svého vojska společně s bánovým napadl a zahnal, při čemž znamenitých škod utrpěli.

Zdroj: Národní Noviny č. 176, 3.11.1848

2. listopad 1848

Generál Šimunić porazil Maďary u Neuhäuslu

Z Holomouce 2. listop. Dle jistých zpráv porazil generál Šimunić Maďary u Neuhäuslu, které místo také obsadil.

Maďaři zacházejí ukrutně se Slováky, jichž se celé zástupy na Moravu utíkají.

Zdroj: Národní Noviny č. 178, 5.11.1848

1. listopad 1848

Včera vzdala se Vídeň

Včera před polednem vzdala se Vídeň: tu však prý pozorovali se Štěpánské věže příchod vojska maďarského. Tu Vídeňané své vzdání odvolali, a nastala zároveň tuhá bitva mezi Jelačićem a Maďary, jakož i bombardování Vídně od Windischgrätze. Maďaří prý byli od Horvatů a našich kyrysníků na hlavu a dokonce poraženi.

Zdroj: Národní Noviny č. 174, 1.11.1848

7. květen 1849

Tažení Rusů do Uher

Od 7. května započne na severní železnici tažení Rusů do Uher. Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 111, 11.5.1849

28. únor 1849

Obsadili Košice, Prešov a celé okolí

Z Vídně, dne 28. Února. Privátní dopisy přinášejí z hodnověrných pramenů zprávu, že G. M. Götz a F. M. L. Ramberg vojska svá spojili, a Košici, Prešov a celé okolí obsadili.

Zdroj: Pražské noviny č. 35, 2.3.1849

27. únor 1849

Uherské bankovky neplatné

Z Vídně, dne 27. Února. Uherské bankovky jsou od vlády vyhlášeny za neplatné, čímž mnoho rodin obchodem se živících velikou škodu bude trpěti.

Zdroj: Pražské noviny č. 35, 2.3.1849

26. únor 1849

Windischgrätz porazil povstance u Kapolny

Telegrafická zpráva do Holomouce dne 2. března přišlá zní: Polní maršál kn. Windischgrätz porazil dne 26. a 27. února povstance u Kapolny. Nepřílel prchl na dvě strany. Celý jeden prápor byl zajat.

Zdroj: Národní Noviny č. 54, 4.3.1849

26. únor 1849

F.M.L. Puchner zvítězil

Z Vídně, dne 26. Února. Podlé zpráv ze Sedmihradska přišlých zvítězil F.M.L. Puchner opět nad povstalci a porazil je úplně.

Zdroj: Pražské noviny č. 34, 1.3.1849

24. únor 1849

F. M. L. Šulzig udeřil

Z Peště, 24. Února. (Lloyd.) Maďaři prý opět utíkali. Sotvy že na ně F. M. L. Šulzig udeřil, rozdělili se na čtyry sbory a rozprášili se na všecky strany.

Zdroj: Pražské noviny č. 36, 4.3.1849

18. únor 1849

Kontribuce Segedínským

Podle nejnovějších zpráv z Pešti od 18. t. m. jest prý obyvatelům Segedínským uložena kontribuce půl milionu zlatých. Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 44, 21.2.1849

16. únor 1849

Görgey dobyl Košice

Z Peště 16. února. (Pr.) Právě se roznáší zpráva, že maď. gen. Görgey dobyl Košice a strašlivě tam hospodařil. Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 45, 22.2.1849

Zprávy na téma 'Maďarsko'

z dobového tisku

31. prosinec 1848

Zprávy z hlavního stanu

Zprávy z hlavního stanu J. Osv. knížete Windischgrätze od 31. pros. 1848.

Pro rychlý pokrok v operacích v Uhřích nezbývalo skoro ani času, aby se obecenstvo uvědomilo o hlavních dějích. Při ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 4, 5.1.1849

28. prosinec 1848

Povstání Maďarů jako povstání Irčanů

Z Londýna 28. prosince.
Noviny „Times" schvalují plán rakouského ministerstva použíti povstání Maďarů, jako anglický ministr r. 1788 použil povstání Irčanů, totiž k ouplnému spojení obou ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 3, 4.1.1849

27. prosinec 1848

Bitva u Aradu

Z Karlovic dne 27. prosince.
V Banátě se vojenské operace císařského vojska se vším důrazem započaly.

Viděti to z bitev u Aradu. Gen. Grlić udeřil na hornická města Rusberg a Bokšany. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 5, 6.1.1849

listopad 1885

Ministerské porady Rakousko-Uherské

Ministerské porady za příčinou nového vyrovnání s Uhrami vedly již k výsledku, i byly zatím ukončeny. V otázce bankovní byla již dosažena úplná shoda, i byly generální radě rakousko-uherské banky ... Celý text

Zdroj: Světozor č. 49, 1885

24. listopad 1848

Válka s Maďary

Vypsáno jest verbování dobrovolníků do Vlach. Každý vstupující obdrží 10 zl. stř. na ruku. Zdá se, že vojenská vláda chce vzít nějakou část vojska ze Vlach zpátky a nahradit je novými sbo... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 194, 24.11.1848

21. listopad 1848

Císařské vojsko

21. listop.
Včera jalo se císařské vojsko přes řeku Moravu u Děvína most klásti. Maďaři chtěli to překazit, avšak nadarmo. V Břetislavi hodlají se brániti i mají tam již hodně vojska ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 194, 24.11.1848

20. listopad 1848

Maďarsko

Z Vídně dne 20. list.
Dle nejnovějších zpráv z Hodonína od 18. přirazil do Angern prápor myslivců k posile fml. Šimuniće. Z Haliče vtrhne nové vojsko 12.000 m. peších a 14 škadron jízdy pod ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 193, 23.11.1848

20. listopad 1848

Pokus o narovnání uherských věcí

20. list.
Kníže Windischgrätz odejel do Holomouce, aby tam ministerstvo k poslednímu pokusu o mírné narovnání uherských věcí pohnul. Příčina tohoto kroku polního maršála je, že ve vojště ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 194, 24.11.1848

19. listopad 1848

Bitva u Šoproně

Z Vídně dne 19. list.
Včera se strhla bitva u Šoproně mezi Uhry a císařskými. Uhři, počtem silnější, obořili se na sbor císařských, záležející z 500 hraničárů a 400 myslivců, byli ale od ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 192, 22.11.1848

13. listopad 1848

Z Moravy

Z Holomouce dne 13. lislop.
Vojsko ve Vídni ležící má nedostatek potravy; aby se tomu odpomohlo, jel předevčírem komissař do Hranice (Weisskirchen), kdež dobytek nakoupiti a hned do hlavního ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 187, 16.11.1848

Články na téma 'Maďarsko'

z dobového tisku

7. listopad 1848

Nepodařená výprava Šimunićova

Od Nusdorfu. Hodnověrné zprávy o nepodařené výpravě Šimunićově. Dne 8.přijel Janeček do Prahy, zrovna od gen. Šimuniće, s nímž tři dni na zpátečném tažení do Moravy byl. Vypravuje následovně: Gen. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 179, 7.11.1848

22. květen 1849

Přijměte návrh: Vzdejte se!

Donášíme ke zprávám o Budínu tento list, který Görgey poslal veliteli pevnosti Budínské generálu Hentzimu; ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 119, 22.5.1849

6. květen 1849

Svolání českého sněmu

Již se počínají ozývati hlasy ministerské o svolání českého sněmu — totiž vlastně proti svoláni jeho. Presse nám ve svém čísle od 4. máje o tom podává úvodní článek, z kterého se arci nic nového ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 107, 6.5.1849

11. duben 1849

Vůdcovské schopnosti generála

V Praze dne 11. dubna.

Skoro všechny hlasy ozývají se již buď zjevně neb aspoň dost srozumitelně proti tomu talentu, s kterým kníže Windischgrätz vede vojnu uherskou. Článek předcházející, ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 86, 12.4.1849

8. březen 1849

Windischgrätz nařízení ministerstva neuznává!

Vídeňské noviny Presse podávají dne 5 března následující úvodní článek: „Co již dávno přestalo býti tajemstvím vidoucí části obecenstva, přišlo nyní takovým spůsobem na světlo, že žádné již o tom ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 57, 8.3.1849

18. únor 1849

Lépe zvěděti pravdu zejtra, než dneska lež

Kamkoli vyjdeš, nic neslyšíš, než hádky o tom, bude-li sněm rozpuštěn, nastane-li reakce, co bude s Frankfurtem, bude-li foederace neb centralisace atd. Až k promrzení, a k tomu se každý den z ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 42, 18.2.1849

16. únor 1849

Vůdci vojska císařského a maďarského

Není pochybnosti, že Srbové tak jak vojvodovinu proti Maďarům hájili, stejně statně i na Košuta udeří. Podobá se, že rak. vojsko nyní po přestávce a méně šťastných pokrocích se tří stran na ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 40, 16.2.1849

21. leden 1849

Uhry

Dle pokroků, které se vojínům rakouským v Uhrách denně vždy lépe a lépe daří, jest se co nejdříve ouplného vydobytí a zavedení pořádku v této říši nadíti. Jak as ten pořádek vypadne, až dosavado ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 18, 21.1.1849