Když bývalo XIX. století

Stalo se na téma 'Mánes'

z dobového tisku

2. únor 1849

Podobizna Strobacha

Podobizna našeho Strobacha, malována od J. Mánesa, ryta od Brandejsa, nákladem Slávie vydaná, jest právě dokonána a dostati ji lze již tyto dni v obydlí Slávie (u třech korun v Rytířské ulici) jakož i v expedici Národních Novin.

Zdroj: Národní Noviny č. 28, 2.2.1849

19. leden 1849

Riegrova podobizna od p. Mánesa

Slyšíme, že spolek zdejších umělců odeslal do Kroměříže p. Mánesa, aby přinesl podobiznu Riegrovu, klerá nákladem spolku vyjde v kamenotisku.

Zdroj: Národní Noviny č. 16, 19.1.1849