Když bývalo XIX. století

Stalo se na téma 'Miškolc'

z dobového tisku

4. leden 1849

Windischgrätz má hlavní stan před Budínem

Dle 10. válečního bulletinu z Uher měl Windischgrätz dne 4. hlavni stán v Bie, 4 hod. před Budínem. Dne 3. přišla k němu deputace sněmu, kterou nepřijal. Šlik dobře pokračuje k Miškolci.

Zdroj: Národní Noviny č. 5, 6.1.1849