Když bývalo XIX. století

Stalo se na téma 'Mór'

z dobového tisku

3. leden 1849

Jelačić-bán porazil maďarského Perczela

Jelačić-bán porazil vůdce maďarského Perczela u Móru (blíže Stolního Bělohradu) na hlavu. V léto bitvě padlo 600 Maďarů, přes 1000 jest zajatých; kanony a prápory maďarské dostaly se do rukou vojska Jelačiće-bána. Mezi padlými jest jeden generál Maďarův.

Zdroj: Národní Noviny č. 1, 3.1.1849

Zprávy na téma 'Mór'

z dobového tisku

30. prosinec 1848

Vítězství Jelačiće

9. váleční bulletin.
Právě jsem obdržel od J. Osv. polního maršála kn. Windischgrätze z hlavního stanu Rábu od 30. pros. toto jeho došlé návěští o vítězství polního podmaršála barona Jelačiće ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 3, 4.1.1849