Když bývalo XIX. století

Stalo se na téma 'Národní divadlo'

z dobového tisku

18. listopad 1883

Znovuotevření Národního divadla

Praha. Ráno v 10 hod. dop. odevzdáno Národní divadlo předsedou stavebního komitétu drem. Riegerem družstvu zemského divadla.

Na oslavu zahájení Národního divadla českého odbývá se ve 12. hod. polední slavnostní akademie. Večer v 7 hodin první slavnostní představení v Národním divadle: Smetanova Libuše.

Zdroj: Světozor č. 47, 1883

13. listopad 1883

Posledni představení

Praha. Poslední představení v Novém českém divadle před otevřením Národního divadla.

Zdroj: Světozor č. 46, 1883

8. listopad 1883

Osvětlení Národního divadla

Praha. Po zkoušce vykonané s elektrickým osvětlením Národního divadla usnešeno, že se má Národní divadlo otevříti dne 18. listopadu.

Zdroj: Světozor č. 46, 1883