Když bývalo XIX. století

Stalo se na téma 'Neuhäusl'

z dobového tisku

2. listopad 1848

Generál Šimunić porazil Maďary u Neuhäuslu

Z Holomouce 2. listop. Dle jistých zpráv porazil generál Šimunić Maďary u Neuhäuslu, které místo také obsadil.

Maďaři zacházejí ukrutně se Slováky, jichž se celé zástupy na Moravu utíkají.

Zdroj: Národní Noviny č. 178, 5.11.1848

Zprávy na téma 'Neuhäusl'

z dobového tisku

2. listopad 1848

Generál Šimunić porazil Maďary u Neuhäuslu

Z Holomouce 2. listop.
Dle jistých zpráv porazil generál Šimunić Maďary u Neuhäuslu, které místo také obsadil.... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 178, 5.11.1848