Když bývalo XIX. století

Stalo se na téma 'Nippenburk'

z dobového tisku

17. prosinec 1848

Hrabě Nippenburk

Zpráva úřední: Jeho c. k. Milost ráčil nejvyšším rozhodnutím od 17. pros. 1848 na návrh ministerní rady vzesti řízení politické Tyrol a Vorarlberská na hraběte Kajetana Bissingen Nippenburka.

Zdroj: Moravské Noviny č. 1, 2.1.1849