Když bývalo XIX. století

Stalo se na téma 'Perczel'

z dobového tisku

3. leden 1849

Jelačić-bán porazil maďarského Perczela

Jelačić-bán porazil vůdce maďarského Perczela u Móru (blíže Stolního Bělohradu) na hlavu. V léto bitvě padlo 600 Maďarů, přes 1000 jest zajatých; kanony a prápory maďarské dostaly se do rukou vojska Jelačiće-bána. Mezi padlými jest jeden generál Maďarův.

Zdroj: Národní Noviny č. 1, 3.1.1849

Zprávy na téma 'Perczel'

z dobového tisku

30. prosinec 1848

Vítězství Jelačiće

9. váleční bulletin.
Právě jsem obdržel od J. Osv. polního maršála kn. Windischgrätze z hlavního stanu Rábu od 30. pros. toto jeho došlé návěští o vítězství polního podmaršála barona Jelačiće ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 3, 4.1.1849

2. leden 1849

Stav vojska Maďarů

Podlé Pešťanských novin je stav vojska, které slouží nyní Maďarům, tento: Hlavní armáda gen. Györgye 60.000 m. a 100 děl; druhý sbor pod generálem Perczelem operující proti Chorvátsku a Štýrsku ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 1, 2.1.1849

Články na téma 'Perczel'

z dobového tisku

16. únor 1849

Vůdci vojska císařského a maďarského

Není pochybnosti, že Srbové tak jak vojvodovinu proti Maďarům hájili, stejně statně i na Košuta udeří. Podobá se, že rak. vojsko nyní po přestávce a méně šťastných pokrocích se tří stran na ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 40, 16.2.1849

Kdo je kdo

Mór Perczel von Bonyhád byl maďarský statkář, generál a jeden z radikálních vůdců maďarské revoluce v roce 1848. ... Celý text

Zdroj: Wikipedia