Když bývalo XIX. století

Stalo se na téma 'Piret de Bihain'

z dobového tisku

5. leden 1849

Piret de Bihain

Ludvík baron Piret de Bihain, polní podmaršálek a komandant druhého sboru rezervního ve Vlaších, učiněn jest komandujícím generálem v Moravě a Slezsku.

Zdroj: Národní Noviny č. 4, 5.1.1849