Když bývalo XIX. století

Stalo se na téma 'Plözl'

z dobového tisku

20. listopad 1848

Kníže Schwarzenberg odjel do Vídně

Z Holomouce 20. list. Včera odejel kníže Schwarzenberg a dr. Bach do Vídně; bezpochyby jest s tímto posláním spojeno zmírnění nakládání s Vídní. Spolu s nimi odejeli do Vídně oudové Frankfurtského shromáždění Plözl a Pauer.

Zdroj: Národní Noviny č. 193, 23.11.1848