Když bývalo XIX. století

Stalo se na téma 'Polsko'

z dobového tisku

24. říjen 1848

Cholera v Haliči

Ze Lvova 31. října. Podlé zpráv do 24. října došlých stává cholera v Haliči na 759 místech, ve kterých z obyvatelslva 1,034.437 hlav silného 53.963 na choleru se rozstonalo; z těchto opět se uzdravilo 30.557, umřelo 17.289 a 3119 jest jich ještě v léčení.

Zdroj: Národní Noviny č. 181, 9.11.1848

19. leden 1849

Cholera v Haliči

V Haliči se ukázala loňského roku cholera v 1559 obcích, 104.124 osob na ni onemocnělo a 41.055 osob z nich zemřelo.

Zdroj: Národní Noviny č. 16, 19.1.1849

18. leden 1849

Cholera v Kaziměři

Z Krakova 18. ledna. Cholera, jenž v městě židovském Kaziměři 100 osob zachvátila, ode 3 dní vypukla v městě.

Zdroj: Národní Noviny č. 26, 31.1.1849

Zprávy na téma 'Polsko'

z dobového tisku

28. prosinec 1848

Vystěhovanci a uprchlíci

Z Krakova 28. pros.
Strany vystěhovanců a rusko-polských uprchlíků vyšlo dnes od ouřado následující nařízení:

1) Vystěhovanci, kteří následkem Lvovské kapitulace, jakož i rusko-polští ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 5, 6.1.1849

18. prosinec 1848

Cholera

Poláci.
Ouřední nov. v království polském podávají tento přehled onemocnělých, uzdravených a zemřelých na choleru od jejího v království tomto vzniku až do 18. prosince m. r.

Ve Varšavě ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 8, 10.1.1849

12. březen 1849

Vypuknutí nepokojů jest skoro jisté

Z Pozňanska.
V polském obyvatelstvu této provincie panuje zase kvašení, a vypuknutí nepokojů jest skoro jisté. K tomu přiházívají rozličné výstupy v Poznani, v Gnězdnu, Rogovu a v j... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 61, 12.3.1849

11. březen 1849

Jacísi emissaři pobuřují lid

Z Poznaň píše od 11. března Gazeta Polska: Od nějakého času množí se pro Velkopolsku zlá znamení. Z krajů docházejí nás pořád pověsti o jakýchsi emissařích, kleří po hospodách a chalupác... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 65, 17.3.1849

1. březen 1849

Upevňování hradu v Břetislavi

Ze Lvova, dne 1. Března.
Ačkoliv o stříbrné peníze velká zde panuje nouze, zdá se předce, že ve Vídni a jinde musí býti ještě větší, poněvadž zdejší podnikaví synové Abrahamovi znam... Celý text

Zdroj: Pražské noviny č. 38, 8.3.1849

24. únor 1849

Emancipační záležitost Židů

Z Černovic, dne 24. Února.
Každý zde je dychtiv, jak emancipační záležitost Židů se skončí; neb jakkoli ze stanoviště theoretického ničeho proti emancipací nedá se namítati, podléhá... Celý text

Zdroj: Pražské noviny č. 38, 8.3.1849

23. únor 1849

Vojenské přípravy

Z Poznaň 23. února.
Obyvatelstvo zdejší jest veskrz toho mínění, že jest zahraniční válka za prahem. K tomuto mínění zavdávají příčinu vojenské přípravy, které se zde i v celé provi... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 53, 3.3.1849

11. únor 1849

Výkazu o choleře ze Lvova

Ze Lvova 11. února.
Ve výkazu o choleře, zhotoveném dle zpráv až k poslednímu lednu, uvedeno jest 100 dědin v 12 krajích, v kterých ještě při psáni oněch zpráv panovala cholera, a v ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 47, 24.2.1849

18. leden 1849

Policie selska

Z Tarnova. V našem kraji zavedl mandatář Moczarski, bývalý c kr. rakouský důstojník, novou policii selskou, která každého po... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 15, 18.1.1849

15. leden 1849

Cholera v Haliči

Ze Lvova 23. ledna.
Dle výkazu úředních o stavu cholery vyjmenováno jest 233 míst, v kterých nákaza ještě zůřila, když výkazy byly zaslány (totiž 15. ledna). V těchto místech počítajících ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 27, 1.2.1849

Články na téma 'Polsko'

z dobového tisku

20. květen 1849

Tarif cis. ruských a rusko-polských peněz

O penězích ruských.

Tarif cis. ruských a rusko-polských zlatých, stříbrných a měděných peněz... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 118, 20.5.1849

20. březen 1849

Poláci v cizím vojsku

V nynější době vidíme Poláky hráti velikou rolli ve hnutích evropejských, jmenovitě v celých Vlašich. V Římě je legie polská jedna, v Toskánsku druhá, v Turinč třetí. Jsou velmi zkušení ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 67, 20.3.1849

10. březen 1849

Revoluce polská přede dveřmi

V Poznani panuje takové jitření a všechno tak po vojensku vypadá, žeby člověk myslil, vypuknutí nové revoluce polské že je přede dveřmi. Všichni mužové polských revolucí, kteří dosud obývali ve ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 59, 10.3.1849

13. únor 1849

Státní dluhy

Státní dluhy nejhlavnějších mocnářství podlé ang. časopisu "Daily News" jsou následující: Velká Brittane 8600 mil. zl. stříbra, Francousko 3200 mil. zl., Holland 1600 mil. zl., Rusko s Polskem ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 37, 13.2.1849

12. únor 1849

Státní dluhy

První veřejný porotní soud v Praze. Dne 12. února viděla Praha první pravý konstituční saud, jenžto se dál veřejně, austně, kdežto nesaudili auředníci, nýbrž občané sami. Svato-Václavská síň, toto ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 37, 13.2.1849