Když bývalo XIX. století

Stalo se na téma 'Puchner'

z dobového tisku

26. únor 1849

F.M.L. Puchner zvítězil

Z Vídně, dne 26. Února. Podlé zpráv ze Sedmihradska přišlých zvítězil F.M.L. Puchner opět nad povstalci a porazil je úplně.

Zdroj: Pražské noviny č. 34, 1.3.1849

Zprávy na téma 'Puchner'

z dobového tisku

30. prosinec 1848

Vítězství Jelačiće

9. váleční bulletin.
Právě jsem obdržel od J. Osv. polního maršála kn. Windischgrätze z hlavního stanu Rábu od 30. pros. toto jeho došlé návěští o vítězství polního podmaršála barona Jelačiće ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 3, 4.1.1849

10. listopad 1848

Zprávy

Dne 10. listopadu.
Ke hranicím uherským odchází neustále vojsko z Moravy, Štýrska a Rakous. Všechno spojení s Uhry je nyní s této strany přetrženo; na Litavě stojí generál Moga jen asi s ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 187, 16.11.1848

4. březen 1849

Bémova pečeť

V posledních bitvách gen. Béma s podm. Puchnerem blíže Sibína byla nalezena Bémova pečeť. Viděti je na ní spojené znaky Uher a Polska, nad nimi znak prozřetelnosti Boží (oko Boží); pod znakem je ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 54, 4.3.1849

Kdo je kdo

Anton Freiherr von Puchner C. a k. rakouský generál. ... Celý text

Zdroj: Wikipedia