Když bývalo XIX. století

Stalo se na téma 'Řád Leopoldův'

z dobového tisku

18. prosinec 1848

Zpráva úřední

Zpráva úřední: Jeho c. k. Milost ráčil nejvyšším ručním listem od 18. prosince 1848 propůjčiti kříž rytířský rak. cis. řádu Leopoldova bez taxy plukovníkovi Pottovi od generálního stabu, plukovníkovi a general-adjutantovi bána Chorvátského Denksteinovi, majorům, baronovi Schneidrovi, od pěšího pluku Schönhalsova a Mouricovi hraběti Pállfymu od lehkých jezdců arciknížete Maxmiliana, a poručíkovi Zuillachovi od 5. pluku mysliveckého.

Zdroj: Moravské Noviny č. 1, 2.1.1849