Když bývalo XIX. století

Stalo se na téma 'Ramberg'

z dobového tisku

28. únor 1849

Obsadili Košice, Prešov a celé okolí

Z Vídně, dne 28. Února. Privátní dopisy přinášejí z hodnověrných pramenů zprávu, že G. M. Götz a F. M. L. Ramberg vojska svá spojili, a Košici, Prešov a celé okolí obsadili.

Zdroj: Pražské noviny č. 35, 2.3.1849

Zprávy na téma 'Ramberg'

z dobového tisku

1. listopad 1848

Předměstí jsou obsazená a odzbrojují se

Od c.k. gub. místopresidenta hr. Lažanského došla mne o 5. hod. odpoledne z Holomouce následující telegrafická zpráva:

„Právě přišla od generála Ramberka na ministra Wessenberga následující ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 175, 2.11.1848

Kdo je kdo

Georg Heinrich Freiherr von Ramberg byl rakouský d§stojník, polní maršál a rytíř řádu Marie Terezie. ... Celý text

Zdroj: Wikipedia