Když bývalo XIX. století

Stalo se na téma 'Rossau'

z dobového tisku

21. leden 1849

Voda ve Vídni

Z Vídně 21. ledna. Dnes jest opět jeden díl předměstí Leopoldova a Rossau-a vodou zaplaven.

Vody v průplavu dunajském již včera přibývalo, ačkoliv větší rameno Dunaje mimo města zvolilo si jiné řečiště.

Zdroj: Národní Noviny č. 21, 25.1.1849