Když bývalo XIX. století

Stalo se na téma 'Rothschild'

z dobového tisku

24. leden 1849

Rodina Rothschildova měla raddu

Z Vídně dne 3.února. Rodina Rothschildova měla dne 24. 1. rodinnou raddu o přejmutí nové rak. půjčky s domem Sinau.

Zdroj: Národní Noviny č. 31, 6.2.1849