Když bývalo XIX. století

Stalo se na téma 'Rumunsko'

z dobového tisku

21. listopad 1848

Ruské vojsko obsadilo Multany a Valachy

Soukromé psaní od Bělehradu přinášejí vědomost, že ruské vojsko obsadilo již celé Multany a Valachy, že už na hranicích Sedmihradských stojí; je prý ho do 96.000.

Zdroj: Národní Noviny č. 191, 21.11.1848

21. listopad 1848

Ruské vojsko obsadilo Multany a Valachy

Soukromé psaní od Bělehradu přinášejí vědomost, že ruské vojsko obsadilo již celé Multany a Valachy, že už na hranicích Sedmihradských stojí; je prý ho do 96.000.

Zdroj: Národní Noviny č. 191, 21.11.1848

21. únor 1849

Rusové hranice Sedmihradské překročili

Z Vídně 21. února. Ze soukromého listu se dovídáme, že 18.000 Rusů hranice Sedmihradské překročilo. Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 47, 24.2.1849

13. únor 1849

Srbové porazili Maďary u Aradu

Z Bělehradu 13. ún. Dle nejnovějších právě došlých zpráv porazili Srbové pod generálem Todorovičem Maďary u Aradu ouplně. Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 45, 22.2.1849

Zprávy na téma 'Rumunsko'

z dobového tisku

21. listopad 1848

Rumunové

V Multanech a Valachii.
Dle zpráv z Jass stahují se pořád nové ruské vojska v knížetstvích; oddíl jich přešel u Leovy přes Prut, jiné přirazily přes Jassy, Berlad a Detuč, v kterých městech ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 191, 21.11.1848

25. duben 1849

60.000 Rusů do Sedmihrad již vtrhlo

Vládním Vídeňským novinám píše se ze Lvova dne 25. takto: Spěchám, abych oznámil, co právě ouředně sem přišlo, že 60.000 Rusů s četným dělostřelstvem ve třech kolonách po 20.000 mužích dne 20. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 105, 4.5.1849

21. únor 1849

Rusové hranice Sedmihradské překročili

Z Vídně 21. února.
Ze soukromého listu se dovídáme, že 18.000 Rusů hranice Sedmihradské překročilo, z nichž (jakž to samy ouřední zprávy oznamují) 10.000 za posádku do Sibína a do Brašova ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 47, 24.2.1849