Když bývalo XIX. století

Stalo se na téma 'Rusko'

z dobového tisku

2. prosinec 1805

Bitva u Slavkova

V bitvě u Slavkova, známé také jako „Bitva tří císařů“, porazil císař Napoleon Bonaparte v čele armády Francouzského císařství spojenecká vojska Rakouska a Ruska.

Zdroj: Wikipedia

21. listopad 1848

Ruské vojsko obsadilo Multany a Valachy

Soukromé psaní od Bělehradu přinášejí vědomost, že ruské vojsko obsadilo již celé Multany a Valachy, že už na hranicích Sedmihradských stojí; je prý ho do 96.000.

Zdroj: Národní Noviny č. 191, 21.11.1848

7. květen 1849

Tažení Rusů do Uher

Od 7. května započne na severní železnici tažení Rusů do Uher. Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 111, 11.5.1849

28. únor 1849

Spolek Ruska s Dánskem

Z Berlína 28. února. Dnes prý přišla z Petrohradu zpráva o uzavření obranného a ochranného spolku Ruska s Dánskem pro možné případy.

Zdroj: Národní Noviny č. 54, 4.3.1849

21. únor 1849

Rusové hranice Sedmihradské překročili

Z Vídně 21. února. Ze soukromého listu se dovídáme, že 18.000 Rusů hranice Sedmihradské překročilo. Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 47, 24.2.1849

13. únor 1849

Srbové porazili Maďary u Aradu

Z Bělehradu 13. ún. Dle nejnovějších právě došlých zpráv porazili Srbové pod generálem Todorovičem Maďary u Aradu ouplně. Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 45, 22.2.1849

Zprávy na téma 'rusko'

z dobového tisku

21. listopad 1848

Rumunové

V Multanech a Valachii.
Dle zpráv z Jass stahují se pořád nové ruské vojska v knížetstvích; oddíl jich přešel u Leovy přes Prut, jiné přirazily přes Jassy, Berlad a Detuč, v kterých městech ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 191, 21.11.1848

7. květen 1849

Tažení Rusů do Uher

Od 7. května započne na severní železnici tažení Rusů do Uher. Po 6 dní pojede vždy denně 5 parotahů, každý parotah s 1000 muži, skrz Přerov. Na parovozích pojede pouze pěchota, jízda potáhne ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 111, 11.5.1849

1. květen 1849

Ozbrojená pomoc císaře ruského

Vídeňské Noviny od 1. května přinášejí následující ouřední článek:

Povstání v Uhřích nabylo od několika měsíců takové rozsáhlosti a ukazuje se v něm v této době tak určitě ráz spojení všech ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 104, 3.5.1849

25. duben 1849

60.000 Rusů do Sedmihrad již vtrhlo

Vládním Vídeňským novinám píše se ze Lvova dne 25. takto: Spěchám, abych oznámil, co právě ouředně sem přišlo, že 60.000 Rusů s četným dělostřelstvem ve třech kolonách po 20.000 mužích dne 20. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 105, 4.5.1849

6. duben 1849

Car nařídil odvádění k vojsku

Z Petrohradu 6. dubna Cár vydal dne 31. března následující úkaz: Považujíce při nynějších okolnostech za potřebné, nechati na počtu válečném velikou část naší armády, která minulého roku cholerou ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 92, 19.4.1849

5. duben 1848

Rusko sbírá ve svém Polsku vojsko

Z Krakova.
Rusko sbírá ve svém Polsku vojsko, jak silné jest, nemůže se ještě určití. Dle jistých zpráv jest je ve Varšavě 20-25000 gardistů na pohotově. S obyvateli Varšavskými jedná se jako ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 1, 5.4.1848

4. březen 1849

Generál Sabatelli

Z Neapole, 18. Února.
Generál Sabatelli, kterýž před nějakým časem přes Gaëtu a Terst do Holomouce jel, aby poměry vyslanské mezi Neapolskem a Rakouskem obnovill, odebéře se až do Ruska, aby ... Celý text

Zdroj: Pražské noviny č. 39, 9.3.1849

21. únor 1849

Rusové hranice Sedmihradské překročili

Z Vídně 21. února.
Ze soukromého listu se dovídáme, že 18.000 Rusů hranice Sedmihradské překročilo, z nichž (jakž to samy ouřední zprávy oznamují) 10.000 za posádku do Sibína a do Brašova ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 47, 24.2.1849

21. únor 1849

List papeži od ruského císaře

Z Říma dne 21. února se píše, že ruský císař v uctivém a úslužném listu papeži nabízel pomoc vojenskou a obzvláště peníze. Také se povídá, že si papež od ruského ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 55, 6.3.1849

11. únor 1849

Ruské obsazení Mullan a Valach

Journal des Débats podává předůležitý dopis z Cařihradu od 25. ledna; krátký obsah jeho jest, že anglická vláda důrazně vystoupiti hodlá proti ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 47, 24.2.1849

Články na téma 'Rusko'

z dobového tisku

20. květen 1849

Tarif cis. ruských a rusko-polských peněz

O penězích ruských.

Tarif cis. ruských a rusko-polských zlatých, stříbrných a měděných peněz... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 118, 20.5.1849

2. květen 1849

V Rusku se vytěžilo

V Rusku se loňského roku vytěžilo na kovech: Zlata 1826 pudů (pud je 40 lib.), platiny 114 p., stříbra 1192 p., mědě 254.569 pudů, železa 8,513.673 p. Zlato v Rusích vytěžené obnášelo v ceně ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 103, 2.5.1849

27. duben 1849

Ministerstva vojnu vedou

V Praze 27. dubna. Co již není tajností, můžeme snad i my do veřejného probírání vzíti — že máme totiž nyní v Rakousku dvě ministerstva, nepočítajíc ani třetí v Uhřích, které s těmi dvěma ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 101, 29.4.1849

25. duben 1849

Vojenské loďstvo

Stav cizého vojenského loďstva je následující: ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 97, 25.4.1849

28. březen 1849

Ruská vláda se postavila proti politice Pruska

Z Berlína. Skoro všechny německé noviny mluví o hrozivém postavení, jaké ruská vláda proti Německu zaujímá. Pruská vláda, berouc ohled na svazky přibuzenství, nechtěla se s Ruskem znepřáteliti. Z ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 74, 28.3.1849

25. březen 1849

Daně v největšich státech

Jeden francouský časopis přináší následující přehled, kolik každá osoba v největšich 6 státech evropejských a amerických platí daně. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 72, 25.3.1849

15. březen 1849

Dánská otázka

Do „Ostsee-Zeitung" se píše z Frankfurtu následovně o dánské otázce: Podařilo se snahám anglického dvoru, uvésti mezi plnomocníky Německa a Dánska srozumění o základech míru. Obě strany uznají ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 63, 15.3.1849

26. únor 1849

Armáda jest k válce připravena

Věc šlesvík-holštýnská vyjde jak se zdá opět na dějiště. Dánsko s Ruskem spojené vypovědělo příměří a Němci se chystají k boji. Na rozkaz pruského generála Bonina započne se co nejdříve pracovati ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 56, 7.3.1849

13. únor 1849

Státní dluhy

Státní dluhy nejhlavnějších mocnářství podlé ang. časopisu "Daily News" jsou následující: Velká Brittane 8600 mil. zl. stříbra, Francousko 3200 mil. zl., Holland 1600 mil. zl., Rusko s Polskem ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 37, 13.2.1849

12. únor 1849

Státní dluhy

První veřejný porotní soud v Praze. Dne 12. února viděla Praha první pravý konstituční saud, jenžto se dál veřejně, austně, kdežto nesaudili auředníci, nýbrž občané sami. Svato-Václavská síň, toto ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 37, 13.2.1849