Když bývalo XIX. století

Stalo se na téma 'Sardinie'

z dobového tisku

10. listopad 1848

Poslední zprávy z Milána

Poslední zprávy z Milána oznamují, že se již po několik dní v kantonu Tessinském silně mezi lidem agituje; lid ale zůstává bez účastenství, ač pochybný stav Sardinska a události Vídeňské mysle nemálo napnuly.

Zdroj: Národní Noviny č. 182, 10.11.1848

17. březen 1849

Rakouské přímoří ve stavu váleční

Na zprávu o vypovězení příměří od strany Sardinska prohlásil guvernér rakouského přímoří Terst a celou provincií dne 17. t. m. ve stav váleční.

Zdroj: Národní Noviny č. 67, 20.3.1849

12. březen 1849

Sardinsko vypovědělo Rakousku příměří

Vídeňské noviny „Lloyd" přinášejí z Milána od 12. března velmi důležitou zprávu, že totiž tohoto dne Sardinsko vypovědělo Rakousku příměří. Začala by tedy válka 19. neb 20. tohoto měsíce.

Zdroj: Národní Noviny č. 66, 18.3.1849

Zprávy na téma 'Sardinie'

z dobového tisku

28. březen 1849

Sardinské vojsko bylo přemoženo

Včera večír přišla do Prahy následující telegrafická zpráva: Rakouské a sardinské vojsko vrazily u Novary opět na sebe. Sardinské vojsko bylo přemoženo i musilo do Novary ustoupiti. Karel Albert ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 74, 28.3.1849

12. březen 1849

Vaše nejvřelejší přání jsou vyplněna

Za příčinou vypovězeného příměří se Sardinskem vydal Radecký dne 12. března následující provolání na své vojsko: „Vojínové! Vaše nejvřelejší přání jsou vy... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 67, 20.3.1849

12. březen 1849

Sardinsko vypovědělo Rakousku příměří

Vídeňské noviny „Lloyd" přinášejí z Milána od 12. března velmi důležitou zprávu, že totiž tohoto dne Sardinsko vypovědělo Rakousku příměří. Začala by ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 66, 18.3.1849

2. březen 1849

Rakušané táhnou proti Toskánsku

Janovské Noviny od 2. března potvrzují zprávu, že táhne 6000 Bakušanů (a Modenských) proti Toskánsku, a oznamují, že Guerazzi žádal sardinskou ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 59, 10.3.1849

14. únor 1849

Vlaské záležitosti

Z Brusselu 14. února.
Plnomocníci Sardinska, Anglicka a Francouska ve vlaské záležitosti již sem včera přijeli. Sardinský plnomocník markýz Ricci odbýval již návštěvu u belgického mi... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 45, 22.2.1849

6. leden 1849

Sardinsko

Ze Sardinska jsou poslední zprávy od 6. ledna, dle kterých ministerstvo rozpustilo komoru poslanců a nařídilo na 15. ledna nové volby. Opposiční noviny „Armonia" pokládají tento krok za h... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 13, 16.1.1849

Články na téma 'Sardinie'

z dobového tisku

4. květen 1849

Sardinská válka

Škoda, již Rakousko válkou sardinskou utrpělo, obnáší asi 70,000.000 zlatých, a sice byly příjmy zmenšeny o 10,000.000 zl., vydání ale na vojsko zvětšeno o 30,000.000 zl.; škoda na aerárních ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 105, 4.5.1849