Když bývalo XIX. století

Stalo se na téma 'Schmerling'

z dobového tisku

4. únor 1849

Vstěhování Němců do Uher

Z Vídně. Schmerling předložil říšskému ministerstvu plán k velkému vstěhování Němců do Uher.

Zdroj: Národní Noviny č. 30, 4.2.1849

Zprávy na téma 'Schmerling'

z dobového tisku

7. únor 1849

Schmerling ve Frankfurtu

Schmerling se vyjádřil ve Frankfurtu říšskému ministerstvu, že chce Rakousko v hlavních věcech tou samou cestou kráčeti k usjednocení nár. sněmu s německými ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 32, 7.2.1849

Kdo je kdo

Anton (rytíř) von Schmerling byl rakouský politik a právník. ... Celý text

Zdroj: Wikipedia