Když bývalo XIX. století

Stalo se na téma 'Schreibers'

z dobového tisku

15. prosinec 1848

Ustanoven jest rytíř Schreibers za sekčního radu

Zpráva úřední: Dle nejvyššího povolení Jeho Milosti od 15. pros. m. r. ustanoven jest Josef rytíř Schreibers provisorně za sekčního radu při ministerium pro orbu a hornictví.

Zdroj: Moravské Noviny č. 1, 2.1.1849