Když bývalo XIX. století

Stalo se na téma 'Schwarzenberg'

z dobového tisku

20. listopad 1848

Kníže Schwarzenberg odjel do Vídně

Z Holomouce 20. list. Včera odejel kníže Schwarzenberg a dr. Bach do Vídně; bezpochyby jest s tímto posláním spojeno zmírnění nakládání s Vídní. Spolu s nimi odejeli do Vídně oudové Frankfurtského shromáždění Plözl a Pauer.

Zdroj: Národní Noviny č. 193, 23.11.1848

Zprávy na téma 'Schwarzenberg'

z dobového tisku

22. listopad 1848

Ministerský president a ministři

Podlé depeše telegrafické, mne dnes o 4 hodinách po poledni od krajského hejtmana v Holomouci došlé, zbavila Jeho c. k. Milost nejvyšším rozhodnutím dne 22. t. m. ministerského presidenta ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 194, 24.11.1848

17. květen 1849

Bach prozatímně řídí ministerstvo domácích záležitostí

Víd. noviny od 22. května podávají tento vlastnoruční list JMsti císaře:

Milý ministře Bachu!

Poněvadž jsem ministru domácích záležitostí a prozatímnímu ministru vyučování Franti... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 121, 24.5.1849

21. leden 1849

Deputace u dvora

Z Holomouce 21. ledna.
Zde již celý téměř měsíc stihá jedna deputace u dvora druhou, aby proukázaly úctu mladému císaři.

Též jednotlivé znamenitější osoby přicházejí k císaři, jako ku př. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 23, 27.1.1849

Články na téma 'Schwarzenberg'

z dobového tisku

27. duben 1849

Ministerstva vojnu vedou

V Praze 27. dubna. Co již není tajností, můžeme snad i my do veřejného probírání vzíti — že máme totiž nyní v Rakousku dvě ministerstva, nepočítajíc ani třetí v Uhřích, které s těmi dvěma ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 101, 29.4.1849

Kdo je kdo

Felix kníže ze Schwarzenbergu byl významným rakouským politikem poloviny 19. století, věrným zastáncem panovnické dynastie a v období od října 1848 do své smrti rakouským ministerským předsedou. ... Celý text

Zdroj: Wikipedia