Když bývalo XIX. století

Stalo se na téma 'Sedmihrady'

z dobového tisku

26. únor 1849

F.M.L. Puchner zvítězil

Z Vídně, dne 26. Února. Podlé zpráv ze Sedmihradska přišlých zvítězil F.M.L. Puchner opět nad povstalci a porazil je úplně.

Zdroj: Pražské noviny č. 34, 1.3.1849