Když bývalo XIX. století

Stalo se na téma 'Sněm'

z dobového tisku

listopad 1885

Sněm německý

Sněm německý zahájen byl ku konci minulého zasedání. Říšský kancléř, kníže Bismark, dochází do sněmu a účastní se známým svým způsobem.

Zdroj: Světozor č. 51, 1885

2. březen 1849

Výbor konstituční svou práci dokončil

Z Kroměříže 2. března. Výbor konstituční včera svou práci dosti šťastně a föderativně dokončil. Tyroláci — nejpoctivější föderalisté, jásají, neboť země jejich zůstala celou.

Zdroj: Národní Noviny č. 54, 4.3.1849

26. únor 1849

Windischgrätz porazil povstance u Kapolny

Telegrafická zpráva do Holomouce dne 2. března přišlá zní: Polní maršál kn. Windischgrätz porazil dne 26. a 27. února povstance u Kapolny. Nepřílel prchl na dvě strany. Celý jeden prápor byl zajat.

Zdroj: Národní Noviny č. 54, 4.3.1849

14. únor 1849

Římská republika uznává státní dluh

Z Říma 14. února. Ústavní sněm uzavřel v dnešním sezení, vyjmouc Bonaparta, jednohlasně: Římská republika uznává státní dluh za národní a neporušitelný.

Zdroj: Národní Noviny č. 51, 1.3.1849

Zprávy na téma 'Sněm'

z dobového tisku

prosinec 1885

Sněm německý

Sněm německý zahájen byl ku konci minulého zasedání. Říšský kancléř, kníže Bismark, dochází do sněmu a účastní se známým svým způsobem. Náramně rozhorlil se kancléř na vůdce středu, Windthorsta, ... Celý text

Zdroj: Světozor č. 51, 1885

16. březen 1849

Císař Ferdinand přijal rozpuštění s nelibostí

Slyšíme z dobrých pramenů, že císař Ferdinand zde v Praze přijal zprávu o rozpuštění sněmu a oktrojované konstituci s velikou nelibostí a mrzutostí. Dá se tedy mysliti, žeby za jeho panování ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 64, 16.3.1849

8. březen 1849

Dědičné císařství

Z Frankfurtu, 8. Března. Včera skončil konstituční výbor revisi ústavy, i rozhodnul se 13 hlasy proti 11 k dědičnému císařství. Direktorium bylo 17 hlasy proti 7 zavrženo. — Rakouský vyslanec v. ... Celý text

Zdroj: Pražské noviny č. 41, 13.3.1849

7. březen 1849

Sněm rozpuštěn jest

Z Kroměříže dne 7. března.
Dnes časně ráno nás překvapila velmi podivná novina. Vojsko obstoupilo časně ráno dvůr arcibiskupského palácu, kde se až posud sněmovalo, chodby v prvním a druhém ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 59, 10.3.1849

26. únor 1849

Trůnní řeč pruského krále

Z Berlína dne 26. února.
Dnes před polednem zahájil král pruský sněm; četl tuto trůnní řeč:

Pánové poslanci první a druhé komory! Události, které vám všem jsou čerstvě v paměti, přinutily ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 51, 1.3.1849

12. únor 1849

Římští triumviři

Z Říma 12. února.
Ústavní sněm jmenoval již triumviry; tito jsou: advokát Armelini, advokát Aurelio Saliceli (Neapolilán, který již v království neapolském byl ministrem milosti a sp... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 49, 27.2.1849

24. leden 1849

Petice o rozpuštěni národního sněmu v Paříži

Z Paříže 24. ledna.
Petic o rozpuštěni národního sněmu co den přibývá. Z počátku smálo se tomu shromáždění, nyní se začíná již horšiti nad tímto novým spůsobem vykonávati všeobecné právo k ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 26, 31.1.1849

19. leden 1849

Přehled nejdůležitějších hlasování

Pod názvem „korduitni lišta" vyšel přehled všech nejdůležitějších hlasování se zjevnými jmény v pruském sněmu, aby voličové měli při nových volbách důkaz o smýšlení bývalých sněmovních oudů. V 11 ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 16, 19.1.1849

Články na téma 'sněm'

z dobového tisku

6. květen 1849

Svolání českého sněmu

Již se počínají ozývati hlasy ministerské o svolání českého sněmu — totiž vlastně proti svoláni jeho. Presse nám ve svém čísle od 4. máje o tom podává úvodní článek, z kterého se arci nic nového ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 107, 6.5.1849

12. březen 1849

Rozpuštění sněmu

Krakovské noviny Czas (od 12. bř.) píší z Kroměříže od 8. března o rozpuštění sněmu. Ačkoli skutek tento zašel poněkud již v pozadí u pozornosti obecenstva, přec tato podrobnější data nebudou na ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 64, 16.3.1849

9. březen 1849

Rozpuštěni říšského sněmu

V Praze dne 8. března. Jako bleskem z čistého jasna byli jsme zde dnes ráno překvapeni neočekávanými výjevy. Na rozích objevila se ohlášení od vlády, lid se sbíhá čísti a čte — císařský manifest ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 58, 9.3.1849

24. únor 1849

Záležitosti Kaimova

Zdejší německé noviny Const. Blatt aus Böhmen mají ve večerní příloze dne 21. února v dopisu z Vídně zprávu, že Palacký a jiní čeští deputovaní za příčinou záležitosti Kaimovy sněm opustiti ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 47, 24.2.1849

22. únor 1849

Nový odvodní zákon

Ministerské nov. Holomoucké „Österr. Correspondent" věnovaly obzvláštní pozornost našemu článku v č. 39 N.N. o novém rekrutování, z kterého větší část přeložily s dlouhou úvahou proti N.N. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 45, 22.2.1849

20. únor 1849

O slovanskému klubbu

V čísle 82 Lloydu podal jistý Pražský dopisovatel se znamením † překlad pravidel slovanského klubbu v Kroměříži, vyňatý z Národních Novin, že prý je s úžasem četl. Onen p. dopisovatel nechválí ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 43, 20.2.1849

18. únor 1849

Lépe zvěděti pravdu zejtra, než dneska lež

Kamkoli vyjdeš, nic neslyšíš, než hádky o tom, bude-li sněm rozpuštěn, nastane-li reakce, co bude s Frankfurtem, bude-li foederace neb centralisace atd. Až k promrzení, a k tomu se každý den z ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 42, 18.2.1849

16. únor 1849

Sněm a ministerstvo

S mnohých stran dostáváme již zprávy, že se odtamtud co nejdříve zašlou přípisy důvěry k říšskému sněmu. Radujíce se ze zdravého politického smyslu našeho národu, musíme jen opětně vysloviti přání ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 40, 16.2.1849

16. únor 1849

Záležitost týkající se poslance Kaima

Z Kroměříže 16. února.
...
Záležitost týkající se poslance Kaima zoujala nejen obyčejný sezení obyčejnému přiměřený čas, nýbrž, výjmouc 1 ½ hod. věnované k obědu, celý den až přes 9 ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 43, 20.2.1849

10. únor 1849

Strany říšského sněmu

V poslednějších dobách staly se znamenité proměny ve stranách říšského sněmu, a poněvadž nyní na ústavu naši budoucí veliký vplyv míti budou, nebude snad na škodu něco o těchto stranách p... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 35, 10.2.1849