Když bývalo XIX. století

Stalo se na téma 'Španělsko'

z dobového tisku

listopad 1883

Urážka krále Alfonsa

Španělsko. Neshoda mezi Francií a Špenělskem, jež povstala následkem urážky krále Alfonsa pařížskou luzou, jest vyrovnána. Celý text

Zdroj: Světozor č. 47, 1883

25. listopad 1885

Alfons XII. zemřel

Španělský král Alfons XII. zemřel v mladém věku po těžké nemoci. Za královnu prohlášena starší jeho 5letá dcera, Maria de las Mercedes, jejíž jménem vládne královna-vdova Christina, rozená arcivévodkyně rakouská. Pokoj nebyl dosud porušen.

Zdroj: Světozor č. 51, 1885

2. listopad 1848

gen. Nouvilesa poražen a rozprášen.

Madrid 2. lislop. Z Katalanie došla zpráva, že Ametlerův republikánský zástup byl od gen. Nouvilesa poražen a rozprášen.

Zdroj: Národní Noviny č. 186, 15.11.1848

Zprávy na téma 'Španělsko'

z dobového tisku

listopad 1883

Urážka krále Alfonsa

Španělsko.
Neshoda mezi Francií a Špenělskem, jež povstala následkem urážky krále Alfonsa pařížskou luzou, jest vyrovnána. Úřadní list španělský uveřejňuje prohlášení presidenta Grévyho, ... Celý text

Zdroj: Světozor č. 47, 1883

15. březen 1849

Připis papeže

Z Říma 15. března. Papež zaslal ke čtyřem hlavním mocnostem katolickým, Rakousku, Francousku, Španělsku a Neapolsku, kterým při volbě papeže přísluší veto, zvláštní připis, v kterém ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 74, 28.3.1849

26. únor 1849

Odpověd rakouské vlády do Madridu

Z Madridu, 26, Února.
Zdejší vláda obdržela včera z Holomouce od rakouské vlády odpověd na svůj připis od 21. Prosince, v kterém Španělsko všecky katolické státy vybízí, aby se vespolek ... Celý text

Zdroj: Pražské noviny č. 41, 13.3.1849

16. únor 1849

Španělská vláda a Řím

Španělská vláda chtěla ozbrojeným prostřednictvím uvésti papeže do Říma a dopomoci mu práv jemu co světskému mocnáři náležejících; proti tomu vede sardinská vláda protest, klerý ouředně sdělen byl ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 40, 16.2.1849

31. leden 1849

Převezení papeže

Z Barcellony odpluly dvě lodě do Gaely. Mají prý převést papeže na některý ostrov ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 26, 31.1.1849

30. leden 1849

Sbor dobrovolníků do Sicilie

Z Marseillu odploul sbor dobrovolníků, španělských republikánů, do Sicilie, aby oučasten byl boje ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 25, 30.1.1849

26. leden 1849

Souboj ve Španělsku

26. ledna byl souboj mezi generálem a ministrem Narvaezem a deputovaným Sagastim s bambitkami, poněvadž tento ve sněmu něco řekl, co Narvaez za osobní urážku považoval. Čtyrykrát na sebe na deset ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 34, 9.2.1849

8. leden 1849

Karlisté poraženi u Vichu v Katalanii

Španělové. Cabrera, známý náčelník karlistů, byl s 800 mužů dne 8. ledna od královského vojska u Vichu v Katalanii na hlavu poražen; 40 koní přišlo do rukou král. vojska. V Reusu se ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 24, 28.1.1849

Články na téma 'Španělsko'

z dobového tisku

13. únor 1849

Státní dluhy

Státní dluhy nejhlavnějších mocnářství podlé ang. časopisu "Daily News" jsou následující: Velká Brittane 8600 mil. zl. stříbra, Francousko 3200 mil. zl., Holland 1600 mil. zl., Rusko s Polskem ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 37, 13.2.1849

12. únor 1849

Státní dluhy

První veřejný porotní soud v Praze. Dne 12. února viděla Praha první pravý konstituční saud, jenžto se dál veřejně, austně, kdežto nesaudili auředníci, nýbrž občané sami. Svato-Václavská síň, toto ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 37, 13.2.1849

2. únor 1849

Angličané

Z Londýna dne 2. února. Ve večerním sezení hořejší sněmovny navrhl lord Bruce odpověď na trůnní řeč. Lord Stanley stěžoval si na to, že v královnině řeči nyní je pouze řečeno: „Královna že si ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 33, 8.2.1849