Když bývalo XIX. století

Stalo se na téma 'Srbsko'

z dobového tisku

prosinec 1885

Válka srbsko-bulharská

Válka srbsko-bulharská zastavena na zakročení Rakouska, které vyslalo do hlavního stanu knížete Alexandra vyslance hraběte Khevenhüllera.

Zdroj: Světozor č. 51, 1885

13. listopad 1885

Neshody srbsko bulharské

Neshody srbsko bulharské vedly k tomu, že král srbský v pátek vypověděl Bulharsku válku, a v sobotu časně ráno vojsko srbské překročilo bulharské hranice.

Zdroj: Světozor č. 49, 1885

11. únor 1849

Bitva u Zomboru

Z Osěka dne 13. února. Přede dvěma dny byla bitva u Zomboru. Srbové Maďary porazili a rozehnali, Zombor pak vzali.

Zdroj: Národní Noviny č. 45, 22.2.1849

30. leden 1849

Srbové v Bačce ku předu postupují

Z Bělehradu 30. ledna. Právě jsme dostali zprávu, jak Srbové v Bačce ku předu postupují. Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 33, 8.2.1849

19. leden 1849

Srbové udeřili na Vršec

Dne 19. ledna v pět hodin ráno udeřili Srbové na Vršec. Strhla se lítá bitva, která trvala od pěti hodin ráno až do šesti odpoledne. Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 25, 30.1.1849

Zprávy na téma 'Srbsko'

z dobového tisku

prosinec 1885

Válka srbsko-bulharská

Válka srbsko-bulharská zastavena na zakročení Rakouska, které vyslalo do hlavního stanu knížete Alexandra vyslance hraběte Khevenhüllera, jenž prohlásil, že by rakouské vojsko činně se ujalo ... Celý text

Zdroj: Světozor č. 51, 1885

13. listopad 1885

Neshody srbsko bulharské

Neshody srbsko bulharské vedly k tomu, že král srbský v pátek vypověděl Bulharsku válku, a v sobotu časně ráno vojsko srbské překročilo bulharské hranice. Jelikož Bulharsko smí vydržovati ... Celý text

Zdroj: Světozor č. 49, 1885

10. listopad 1848

Ze Záhřebu

Ze Záhřebu.
Dne 10. přijel sem Jiří Stratimirović, generál Srbů, ve věcech národních. V Brodě odzbrojil lid posádku maďarských vojáků a poslal je do vlasti. Tím je pevnost tato v našich rukou ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 186, 15.11.1848

13. únor 1849

Srbové porazili Maďary u Aradu

Z Bělehradu 13. ún.
Dle nejnovějších právě došlých zpráv porazili Srbové pod generálem Todorovičem Maďary u Aradu ouplně. Bitva byla strašlivá, celé tři dny se bez přestání tloukli; krve bylo ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 45, 22.2.1849

13. únor 1849

Psaní Windischgrätze Srbům

Bělehradské Noviny píší dne 13. února:
Máme bezpečnou vědomost, že sv. patriarcha nedávno doslal od kn. Windischgrätze dvě psaní z Budína, jedno od 11. a druhé od 14. ledna. V prvním ho ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 46, 23.2.1849

12. únor 1849

Armády Bosny

Z Brodu 12. února.
Po celé Bosně činí se přípravy k vojně. Od hodnověrných lidí jsem se právě dověděl, že do Trávníku přibylo as 30.000 řadového vojska tureckého. Ještě něco. Vezír povolal ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 48, 25.2.1849

30. leden 1849

Srbové v Bačce ku předu postupují

Z Bělehradu 30. ledna.
Právě jsme dostali zprávu, jak Srbové v Bačce ku předu postupují; budou již v Subotici (Theresianopol). U Heděše bili se z Maďary; ves Heděš stala se obětí ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 33, 8.2.1849

23. leden 1849

Hl. výbor vrchním je ouřadem ve Vojvodovině

V Karlovicích dne 23. ledna.
Dnesky se ve veřéjném sezení hl. výboru pod předsednictvím J. Stratimiroviće uzavřelo, že od nynějška jen hl. výbor jakožto oustřední správa vrchním je ouřadem ve ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 33, 8.2.1849

19. leden 1849

Srbové udeřili na Vršec

Dne 19. ledna v pět hodin ráno udeřili Srbové na Vršec. Strhla se lítá bitva, která trvala od pěti hodin ráno až do šesti odpoledne. Podařilo se srbskému vojsku vzíti hradby a o šesté hodině Vršec ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 25, 30.1.1849

Články na téma 'Srbsko'

z dobového tisku

10. březen 1849

Spojení Vojvodoviny s Terstem

V Záhřebě. Z jistých pramenů doslýcháme, že ministerstvo obchodu opravdu zamýšlí regulování Sávy až k Sísku a odlud železnici přes Záhřeb a Karlovec do Kamených Mostů (v Krajnsku) co nejdříve ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 59, 10.3.1849

6. březen 1849

Záhřebský biskup p. J. Haulik

V nejnovějších časích vystupuje Záhřebský biskup p. J. Haulik velmi neblaze proti ostatním vlastencům chorvátským. Poměr toboto biskupa k té straně, která se může nejmocnější a národní nazývati, ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 55, 6.3.1849

9. únor 1849

Spor mezi Srby

Spor mezi Srby, a to Stratimirovićem a Výborem Karlovickým s jedné a patriarchou Bajačićem s druhé strany, nebude tak brzo vyrovnán, protože, jak patrno, ve sporu tomto dávvné nesrovnalosti k ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 34, 9.2.1849