Když bývalo XIX. století

Stalo se na téma 'Sunstenau'

z dobového tisku

2. leden 1849

Baron Sunstenau dán do pense

Zpráva úřední: Do pense dán polní podmaršálek Jindřich baron Sunstenau z Schützenthalu, komandant pevnosti Holomouce.

Zdroj: Moravské Noviny č. 1, 2.1.1849