Když bývalo XIX. století

Stalo se na téma 'Terst'

z dobového tisku

17. březen 1849

Rakouské přímoří ve stavu váleční

Na zprávu o vypovězení příměří od strany Sardinska prohlásil guvernér rakouského přímoří Terst a celou provincií dne 17. t. m. ve stav váleční.

Zdroj: Národní Noviny č. 67, 20.3.1849

13. únor 1849

Telegrafični linie od Vídně k Jaderskému moři

Z Hradce se píše od 13. února, že již ode dvou dnů telegrafem se podávají zprávy přes Lubláň do Terstu; telegrafični linie běží tedy od Vídně až k Jaderskému moři.

Zdroj: Národní Noviny č. 40, 16.2.1849

Zprávy na téma 'Terst'

z dobového tisku

30. březen 1849

Oznámení kursů telegrafem

Rakousy. Ministerstvo obchodu, průmyslu a veřejných staveb jest oumyslu, každodenně po ukončení Vídeňské bursy telegrafem oznámiti kursy do Terstu, do Lubláně, do Hradce, do Brna a do Prahy, a ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 76, 30.3.1849

30. březen 1849

Oznámení kursů telegrafem

Rakouské zemské řízení oznámilo za příčinou mnohých žádostí od židů zadaných o povolení k přebývání ve Vídni, že na základě základních práv o rovnosti náboženského vyznání co do politických a ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 76, 30.3.1849

4. březen 1849

Telegraf přes Linec do Solnohradu

Z Vídně, 28. Února.
Ministerní rada nařídila, aby byl zřízen elektro-magnetický telegraf přes Linec do Solnohradu, kdež má býti spojen s telegrafickou čárou bavorsko-wüttemberksko-b... Celý text

Zdroj: Pražské noviny č. 36, 4.3.1849

4. březen 1849

Důstojník hollandské mariny

Z Terstu, 4. Března.
Přede včírem sem přišel jeden důstojník hollandské mariny, který v loďstvu rakouském na tři léta službu přijal. Po vypršení času tohoto bude se moci vyjádřiti, zdali v ... Celý text

Zdroj: Pražské noviny č. 39, 9.3.1849

7. únor 1849

Palmerston proti Rakousku jedná

Z Terstu 7. února.
S jakou nenávistí a jak nepoctivě anglický ministr zahraničních věcí Palmerston proti Rakousku jedná, svědčí tato věc: Poněvadž povstalí Benátčané nechtí na svých vlastních ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 39, 15.2.1849

3. únor 1849

Telegraf do Terstu

Z Celje 3. února.
Telegraf odtud do Terstu již tak daleko jest dokončen, že drát jest natažen, a elektro-magnetické stroje ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 34, 9.2.1849

31. leden 1849

Telegraf z Vídně do Terstu

Nadíti se jest, že telegraf z Vídně do Terstu brzy ukončen bude, a budou-li zmatenice ve Vlaších opět obnoveny, ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 26, 31.1.1849

30. leden 1849

Telegraf do Terstu

Ze Štýrského Hradce 30. ledna.
Telegraf bude z Celje až do Terstu prodloužen, k čemuž již Gintl, inspektor telegrafu z Vídně, potřebné přípravy učinil. Zde bude telegraf veden z drážní do ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 31, 6.2.1849

Články na téma 'Terst'

z dobového tisku

20. duben 1849

Přehled staveb veřejných

Časopis Austria od 20. dubna, redigovaný od minist. raddy K. Černíka, podává přehled větších a důležitějších staveb veřejných, od ministerium nyní vyváděných, z něhož tu část vyjímáme. Přede vším ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 100, 28.4.1849

10. březen 1849

Spojení Vojvodoviny s Terstem

V Záhřebě. Z jistých pramenů doslýcháme, že ministerstvo obchodu opravdu zamýšlí regulování Sávy až k Sísku a odlud železnici přes Záhřeb a Karlovec do Kamených Mostů (v Krajnsku) co nejdříve ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 59, 10.3.1849