Když bývalo XIX. století

Stalo se na téma 'Václavíček'

z dobového tisku

22. prosinec 1848

Václav rytíř Václavíček proboštem

Jeho c. k. Milost ráčil nejvyšším rozhodnutím od 22. pros. 1848 kapitulního děkana Václava rytíře Václavíčka potvrditi za probošta hlavního chrámu na hradě Pražském, od kapituly vyvoleného.

Zdroj: Moravské noviny č. 6, 9.1.1849