Když bývalo XIX. století

Stalo se na téma 'Vesuv'

z dobového tisku

12. únor 1849

Sopka Vesuv soptila

Z Neapole, 12. Února. Sopka Vesuv soptila opět tyto dny, neučinila však žádné znamenité škody.

Zdroj: Pražské noviny č. 34, 1.3.1849