Když bývalo XIX. století

Stalo se na téma 'Vídeň'

z dobového tisku

listopad 1885

Vídeňská obecní plynárna

Vídeňské obecní zastupitelstvo zabývá se v řadě schůzí otázkou, zdali se má plynárnické společnosti smlouva vypověděti a obecní plynárna zříditi.

Zdroj: Světozor č. 51, 1885

12. listopad 1848

Noviny ve Vídni

Ve Vídni již vycházejí, krom Wiener Zeitung noviny Presse, Lloyd a Geissel.

Nesmějí ale být veřejně prodávány.

Zdroj: Národní Noviny č. 184, 12.11.1848

6. listopad 1848

Polní podmaršál baron Welden guvernérem ve Vídni

Polní podmaršál baron Welden, ustanovený za voj. guvernéra ve Vídni, jel dne 6. list. ze Vlach do Vídně.

Zdroj: Národní Noviny č. 186, 15.11.1848

4. listopad 1848

Zajatí ve Vídni

Časně ráno byli Frankfurtští poslanci Fröbel a Blum, kteří předevčírem ještě zřejmé vzbouření hlásali, z hostince svého do hlavního stanu v Schönbrunně odvedeni. Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 181, 9.11.1848

4. listopad 1848

Aigner se zastřelil

Vídeň. Vůdce akademické legie Aigner se zastřelil. Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 181, 9.11.1848

3. listopad 1848

Maďaři ve Vídeni

Windischgrätz vydal toto návěští: Sbor maďarských povstalců opovážil se vstoupiti na půdu rakouskou a dnes ráno až ke Schwechatu pokročili. Já jej ihned s částí svého vojska společně s bánovým napadl a zahnal, při čemž znamenitých škod utrpěli.

Zdroj: Národní Noviny č. 176, 3.11.1848

3. listopad 1848

Plakát na podporu Vídně

Vratislav 3. listopadu. Plakát vyzývá mládež Vratislavskou, aby se sestoupila v dobrovolný sbor, k uherským sborům se přidala a Vídni na pomoc táhla. Žádá se také o podporu peněžitou k tomu oučelu.

Zdroj: Národní Noviny č. 182, 10.11.1848

3. listopad 1848

Odzbrojování je dokončeno.

Z Vídně 3. listop. Odzbrojování je dokončeno. Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 181, 9.11.1848

1. listopad 1848

Včera vzdala se Vídeň

Včera před polednem vzdala se Vídeň: tu však prý pozorovali se Štěpánské věže příchod vojska maďarského. Tu Vídeňané své vzdání odvolali, a nastala zároveň tuhá bitva mezi Jelačićem a Maďary, jakož i bombardování Vídně od Windischgrätze. Maďaří prý byli od Horvatů a našich kyrysníků na hlavu a dokonce poraženi.

Zdroj: Národní Noviny č. 174, 1.11.1848

30. říjen 1848

Vídeň bez výmínky Windischgrätzi vzdala

Jisto jest, že se dne 30. Vídeň bez výmínky Windischgrätzi vzdala. Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 176, 3.11.1848

28. říjen 1848

Všeobecný outok císařského vojska

Vídeň. Dne 28. o 11. hodinách stal se všeobecný outok císařského vojska na všechny linie. Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 174, 1.11.1848

5. květen 1849

František Josef do Vídně přijel

Z Vídně dne 5. května. Císař František Josef dnes ráno čtvrt na šest do Vídně přijel a hned do Schönbrunnu se odebral.

Zdroj: Národní Noviny č. 108, 8.5.1849

8. březen 1849

Oslavení ústavy

Z Vídné 8. března. K oslavení ústavy darované národům od císaře byla Vídeň a předměstí velkolepě osvícena.

Zdroj: Národní Noviny č. 59, 10.3.1849

13. únor 1849

Telegrafični linie od Vídně k Jaderskému moři

Z Hradce se píše od 13. února, že již ode dvou dnů telegrafem se podávají zprávy přes Lubláň do Terstu; telegrafični linie běží tedy od Vídně až k Jaderskému moři.

Zdroj: Národní Noviny č. 40, 16.2.1849

21. leden 1849

Voda ve Vídni

Z Vídně 21. ledna. Dnes jest opět jeden díl předměstí Leopoldova a Rossau-a vodou zaplaven.

Vody v průplavu dunajském již včera přibývalo, ačkoliv větší rameno Dunaje mimo města zvolilo si jiné řečiště.

Zdroj: Národní Noviny č. 21, 25.1.1849

Zprávy na téma 'Vídeň'

z dobového tisku

prosinec 1885

Vídeňské obecní zastupitelstvo

Vídeňské obecní zastupitelstvo zabývá se v řadě schůzí otázkou, zdali se má plynárnické společnosti smlouva vypověděti a obecní plynárna zříditi. Rokování bylo i na Vídeňské poměry neobyčejně ... Celý text

Zdroj: Světozor č. 51, 1885

24. listopad 1848

Z Vídně

Strany ouředníků státních, jenž ve zdejším boji pro vojsko jednali se zbraní, jest nařízeno, aby se staly vyšetřování; dvorní sekretář bar. Neustadler je již vzat pod dohlídku.

Zatčení ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 194, 24.11.1848

17. listopad 1848

Ztráta vojska u Vídně

Podlé bezpečných zpráv jest ztráta jakou vojsko u Vídně utrpělo, následující: V 1. sboru jest mrtvých 3 důstojníci, 66 mužů, 36 koní; raněných jest 9 důstojníků, 246 mužů, 9 koní; pohřešuje se ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 188, 17.11.1848

17. listopad 1848

Rozkaz vrchního komanda vojska Vídně

Dne 17. přinesly Vídeňské noviny tento rozkaz vrchního komanda vojska, který byl 16. listopadu t. r. vojsku oznámen:

J. Osv. pana polního maršála došla z mnohých stran vědomost, že v mnohých ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 191, 21.11.1848

13. listopad 1848

Z Moravy

Z Holomouce dne 13. lislop.
Vojsko ve Vídni ležící má nedostatek potravy; aby se tomu odpomohlo, jel předevčírem komissař do Hranice (Weisskirchen), kdež dobytek nakoupiti a hned do hlavního ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 187, 16.11.1848

12. listopad 1848

Robert Blum zastřelen

Jak se píše z Vídně a sice z velmi dobrých pramenů byl Robert Blum, jeden z deputovaných Frankfurtského sněmu od vojenského soudu v Prateru zastřelen!

Tímto skutkem snad předůležitým pro ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 184, 12.11.1848

12. listopad 1848

Windischgrätz a bán Jelačić vytrhnou

Jak doslýcháme, zůstane ve Vídni posádka do Uher 35.000 m. silná. Windischgrätz a bán Jelačić vytrhnou co nevidět s 96.000 m. do Uher. V jižních krajinách uherských stojící vojsko císařské obnáší ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 184, 12.11.1848

12. listopad 1848

Zatčeni ve Vídni

Z poslanců na sněmu Vídeňském jsou zatčeni: kněz Fuster, Smrecker z Krajnska a Macher, který byl velmi činný při verbování landsturmu.

Zatčen je též pobočník Newiedomski, který deputovaným ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 184, 12.11.1848

12. listopad 1848

Most přes Dunaj u Vídně

Správa železnodražní oznamuje, že od nynějška až ke zpravení mostu přes Dunaj u Vídně osobní a poštovní tahy podlé dřívějšího nařízení přijíždět a odjíždět budou. Posud se ale vyjíždí jen z ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 184, 12.11.1848

4. listopad 1848

Vídeň je dobyla.

Vídeň je dobyla.
Podati zevrubný obraz tamní zpousty, vylíčiti v podrobnostech počínání lidu a vojska, není posud možno.

Dne 31. odpoledne trvalo bombardování vnitřního města celých 5 ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 177, 4.11.1848

Články na téma 'Vídeň'

z dobového tisku

7. listopad 1848

Zprávy z horvatského táboru o Vídni

Od Vídně. Zajisté dychtil každý Čech po zprávách z horvatského táboru o Vídni; každý byl žádostiv vědět, jak se jim daří. Slyšeli jsme o nich pouze, že jsou bídně ošaceni, že dobyli několik ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 179, 7.11.1848

5. listopad 1848

Vídeň byla přemožena

Vídeň byla přemožena náramným nákladem sil i obětí; statně, mužně bránili se Vídeňané, i když nevyhnutelné podlehnuli své viděli; člověk by zplakal nad vyhozením tak krásných sil v politické ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 178, 5.11.1848

4. listopad 1848

Jelačić stojí s pěti prápory hraničárů ve Vídni

Z Vídně dne 4. list. Jelačić stojí s pěti prápory svých hraničárů ve Vídni; ostatní jeho voj spěchá za Maďary, kkeří v jednu dobu na dvou místech byli poraženi: od Šimuniće u Trenčína, od Jelačiće ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 179, 7.11.1848

2. listopad 1848

Boje ve Vídni

Od Nusdorfu. Že vojsko české táhnouc k Vídni Od Nusdorfu. Že vojsko české táhnouc k Vídni mělo na sobě barvy slovanské, způsobilo, kudy táhly, veliké překvapení. Pochody byly ostré, podzimní mlhy ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 175, 2.11.1848

2. listopad 1848

O dobytí Vídně

Z Vídně dne 2. listopadu. Z Vídně dne 2. listopadu. Dobyvše město v rozličných předměstích a částech jeho rozestaveni jsme; přísnost služby nedovoluje vojákovi, by se od stanoviště svého vzdaloval ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 179, 7.11.1848

31. říjen 1848

Z táboru u Vídně

Z táboru u Vídně dne 31. října. Osud Vídně posud jest na váhách. Město se již včera vzdávalo; o polednách měly černožlulé praporce na věžich vláti - ze dvou příčin ale příměří ani nezačalo. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 179, 7.11.1848

28. říjen 1848

Zprávy od Nusdorfu

Od Nusdorfu. Nebude od místa, vypsati dálší běh vojenských kroků proti Vídni, ač je již všechno ukončeno.

Dne 28. října o ¾ 11 ráno strhla se kanonáda se všech stran na Vídeň. Od Simeringského ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 179, 7.11.1848

18. květen 1849

Statistiku odbíratelů Vídeňských novin

Konst. list podává tuto statistiku odbíratelů Vídeňských novin: Presse se tlačí pravidelně 14.500 výtisků, a někdy se přitiskuje nad to 500 — 1500 na prodej jednotlivých čísel. Ostdeutsche Post ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 116, 18.5.1849

29. duben 1849

Líh

Tržebni zprávy. Líh.

Ve Vídni udržují se ceny sice pořád na 22½, 23 krejcarech po stupni, snad ale brzy spadnou, neboť se očekává čerstvý dovoz.

V Čechách platí se za litr 18½ - 19 krejc. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 101, 29.4.1849

6. únor 1849

Smýšlení obyvatelstva Vídně

Z Vídně 6. února. Smýšlení zdejšího obyvatelstva jest denně popudlivější, a zdá se, že z něho nic dobrého nevypadne. Civilní strana jest rozhořčená nad ustavičnými ortely vojenské komisse, a ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 34, 9.2.1849