Když bývalo XIX. století

Stalo se na téma 'Viener Zeitung'

z dobového tisku

12. listopad 1848

Noviny ve Vídni

Ve Vídni již vycházejí, krom Wiener Zeitung noviny Presse, Lloyd a Geissel.

Nesmějí ale být veřejně prodávány.

Zdroj: Národní Noviny č. 184, 12.11.1848